Kế hoạch

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 39

TRƯỜNGTHPT ĐA KIA

 

 
 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 39

TỪ  20/ 05/ 2019  ĐẾN 26 /05/ 2019

 

 
 

 

 

 

THỜI GIAN

 

 

NỘI DUNG

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

THỨ 2

NGÀY: 20/05

     

     -     Tổng kết lớp. (7h30’)

     -     Kiểm tra chéo hồ sơ lớp 12. (14h30’) 

 

 

GVCN

BGH – GVCN K12

 

THỨ 3

NGÀY: 21/05

 

 • Họp Ban giám hiệu. (8h30’)
 • Họp Tổng kết Liên tịch. (9h15’)
 • Họp hướng dẫn đánh giá CBVC và đánh giá chuẩn. (10h00’)
 • Tổng kết Tổ CM. (14h30’)

 

BGH

BGH – CĐ – Đoàn

HĐSP

 

Tổ CM

 

THỨ 4

NGÀY: 22/05

 

 • Thi thử THPT quốc gia lần 2 theo lịch.
 • Kiểm tra cheo hồ sơ lớp 12 theo Kế hoạch của Sở. (7h30’)

 

HĐ Thi

BGH – GVCN K12

 

THỨ 5

NGÀY: 23/05

 

 • Thi thử THPT quốc gia lần 2 theo lịch.
 • Kiểm tra cheo hồ sơ K10,11. (14h30’)
 • Họp Hội đồng thi đua khen thưởng. (15h30’)

 

 

HĐ Thi

GVCN K10,11

HĐ thi đua khen thưởng

 

THỨ 6

NGÀY: 24/05

 

 • Thi thử THPT quốc gia lần 2 theo lịch.
 • Tổng kết HĐSP. (14h30’)

 

                     

HĐ Thi

HĐSP

 

 

THỨ 7

NGÀY: 25/05

 

 • Tổng kết trường. (7h00’)

 

 

 

HĐSP - HS

 

CHỦ NHẬT

NGÀY: 26/05

 

 

 • Họp Cha mẹ học sinh. (8h30’)

 

 BGH - GVCN

                                                                                         

            Hiệu trưởng  

                                                                                                           

 

 

 

    

                                                                                                          

                                                                                                                       NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

Download file
Các tin khác

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 39

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 39

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 39

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 39

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 39

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 39