Kế hoạch

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 29

TRƯỜNG THPT ĐA KIA

 

 
 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 29

TỪ  11/03/ 2019  ĐẾN 17/03/ 2019

 

 
 

 

 

 

THỜI GIAN

 

 

NỘI DUNG

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

THỨ 2

NGÀY: 11/03

     

     -     Chào cờ.

     -     Dạy, học theo TKB.

 

BGH – Đoàn

GVBM

 

 

THỨ 3

NGÀY: 12/03

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

 

GVBM

 

 

THỨ 4

NGÀY: 13/03

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Họp Ban giám hiệu. (8h30’)

 

 

GVBM

Ban giám hiệu

 

THỨ 5

NGÀY: 14/03

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Họp Hội đồng tự đánh giá. (14h30’)
  • Sinh hoạt Tổ chuyên môn. (15h30’)

 

 

GVBM

HĐ tự đánh giá

Tổ CM

 

THỨ 6

NGÀY: 15/03

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Họp Ban tư vấn học đường. (9h00’)

 

 

GVBM

BGH – Ban tư vấn HĐ

 

 

THỨ 7

NGÀY: 16/03

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

GVBM

 

 

 

CHỦ NHẬT

NGÀY: 17/03

 

 

 

 

                                                                                                                 

            Hiệu trưởng  

                                                                                                           

 

 

 

    

                                                                                                          

                                                                                                                         NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

 

Download file
Các tin khác

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 29

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 29

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 29

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 29

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 29

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 29