Kế hoạch

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 25

TRƯỜNG THPT ĐA KIA

 

 
 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 25

TỪ  11/02/ 2019  ĐẾN 17/02/ 2019

 

 
 

 

 

 

THỜI GIAN

 

 

NỘI DUNG

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

THỨ 2

NGÀY: 11/02

     

     -     Nghỉ tết Nguyên đán.

     -    

 

HĐSP

 

 

 

THỨ 3

NGÀY: 12/02

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

 

GVBM

 

 

THỨ 4

NGÀY: 13/02

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

 

GVBM

 

 

THỨ 5

NGÀY: 14/02

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Họp Ban giám hiệu. (9h00’)
  • Sinh hoạt Tổ CM. (15h00’)

 

GVBM

Ban giám hiệu

 Tổ CM

 

 

THỨ 6

NGÀY: 15/02

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

GVBM

 

 

 

THỨ 7

NGÀY: 16/02

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

GVBM

 

 

 

CHỦ NHẬT

NGÀY: 17/02

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

            Hiệu trưởng  

                                                                                                           

 

 

 

    

                                                                                                          

                                                                                                                          NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

Download file
Các tin khác

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 25

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 25

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 25

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 25

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 25

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 25