Kế hoạch

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 25

TRƯỜNGTHPT ĐA KIA

 

 
 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 25

TỪ  15/ 02/ 2021  ĐẾN 21/02/ 2021

 

 
 

 

 

 

THỜI GIAN

 

 

NỘI DUNG

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

THỨ 2

NGÀY: 15/02

     

     -     Nghỉ Tết Tân Sửu.

     -    

 

 

HĐSP

 

 

THỨ 3

NGÀY: 16/02

 

  • Nghỉ Tết Tân Sửu.

 

 

 

HĐSP

 

 

 

THỨ 4

NGÀY: 17/02

 

  • Trực Lãnh đạo.
  • Dạy, học trực tuyến.

 

BGH

GVBM

 

 

THỨ 5

NGÀY: 18/02

 

  • Trực Lãnh đạo.
  • Dạy, học trực tuyến.

 

 

BGH

GVBM

 

 

THỨ 6

NGÀY: 19/02

 

  • Trực Lãnh đạo.
  • Dạy, học trực tuyến.

 

                     

BGH

GVBM

 

THỨ 7

NGÀY: 20/02

    

  • Trực Lãnh đạo.
  • Dạy, học trực tuyến.

 

 

BGH

GVBM

 

 

CHỦ NHẬT

NGÀY: 21/02

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

            Hiệu trưởng  

                                                                                                           

 

 

 

    

                                                                                                          

                                                                                                                         NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

 

 

 

 

Download file
Các tin khác

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 25

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 25

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 25

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 25

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 25

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 25