Kế hoạch

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 22

TRƯỜNG THPT ĐA KIA

 

 
 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 22

TỪ  13/01/ 2020  ĐẾN 19 /01/ 2020

 

 
 

 

 

 

THỜI GIAN

 

 

NỘI DUNG

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

THỨ 2

NGÀY: 13/01

     

     -     Chào cờ. Tuyên truyền GDPL.

     -     Dạy, học theo TKB.

 

 

BGH - Đoàn - CA tỉnh

GVBM

 

 

THỨ 3

NGÀY: 14/01

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

GVBM

 

 

 

THỨ 4

NGÀY: 15/01

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

GVBM

 

 

 

THỨ 5

NGÀY: 16/01

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Họp Hội đồng sư phạm.(14h30’)
  • Họp GVCN. (16h00’)

 

GVBM

HĐSP

BGH - GVCN

 

 

THỨ 6

NGÀY: 17/01

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Họp HĐ xét nâng lương trước thời hạn. (8h00’)

 

                     

GVBM

HĐ xét nâng lương

 

 

THỨ 7

NGÀY: 18/01

    

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

 

GVBM

 

 

CHỦ NHẬT

NGÀY: 19/01

 

 

  • Họp Cha mẹ học sinh. (8h00’)

 

BGH - GVCN

                                                                                                                 

            Hiệu trưởng  

                                                                                                           

 

 

 

    

                                                                                                          

                                                                                                                       NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

Download file
Các tin khác

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 22

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 22

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 22

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 22

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 22

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 22