Kế hoạch

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 13

TRƯỜNGTHPT ĐA KIA

 

 
 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 13

TỪ  11/ 11/ 2019  ĐẾN 17 /11/ 2019

 

 
 

 

 

 

THỜI GIAN

 

 

NỘI DUNG

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

THỨ 2

NGÀY: 11/11

     

     -     Chào cờ.

     -     Dạy, học theo TKB.

    

 

BGH – Đoàn

GVBM

 

THỨ 3

NGÀY: 12/11

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

GVBM

 

 

 

THỨ 4

NGÀY: 13/11

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

 

GVBM

 

 

THỨ 5

NGÀY: 14/11

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Sinh hoạt Tổ CM. (Các Tổ tự bố trí thời gian)
  • Buổi chiều dạy, học TKB thứ 6.

 

GVBM

Tổ CM

GVBM

 

 

THỨ 6

NGÀY: 15/11

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Dự họp mặt kỷ niệm 20/11. (14h00’ – UBND xã Đa Kia)

                     

GVBM

HĐSP

 

 

THỨ 7

NGÀY: 16/11

    

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

 

GVBM

 

 

CHỦ NHẬT

NGÀY: 17/11

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

            Hiệu trưởng  

                                                                                                           

 

 

 

    

                                                                                                          

                                                                                                  NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

 

 

Download file
Các tin khác

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 13

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 13

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 13

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 13

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 13

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 13