Kế hoạch

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 13

TRƯỜNGTHPT ĐA KIA

 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 13

TỪ  23/ 11/ 2020  ĐẾN 29/11/ 2020

 

 

 

 

THỜI GIAN

 

 

NỘI DUNG

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

THỨ 2

NGÀY: 23/11

     

     -     Chào cờ.

     -     Dạy, học theo TKB.

    

 

BGH - Đoàn 

GVBM

 

 

THỨ 3

NGÀY: 24/11

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Họp Ban giám hiệu. (9h30’)
  • Sinh hoạt Tổ CM. (Các tổ tự bố trí thời gian)

 

 

GVBM

BGH

Tổ CM

 

THỨ 4

NGÀY: 25/11

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Thi nghề phổ thông.

 

 

GVBM

HĐ Thi

 

 

THỨ 5

NGÀY: 26/11

 

  • Thi nghề phổ thông.

 

 

 

HĐ Thi

 

 

THỨ 6

NGÀY: 27/11

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

                     

HĐSP

 

 

 

THỨ 7

NGÀY: 28/11

    

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

 

GVBM

 

 

CHỦ NHẬT

NGÀY: 29/11

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

            Hiệu trưởng  

                                                                                                           

 

 

 

    

                                                                                                          

                                                                                                                             NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

 

 

 

Download file
Các tin khác

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 13

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 13

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 13

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 13

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 13

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 13