Kế hoạch

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 10

TRƯỜNGTHPT ĐA KIA

 

 
 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 10

TỪ  21/ 10/ 2019  ĐẾN 27 /10/ 2019

 

 
 

 

 

 

THỜI GIAN

 

 

NỘI DUNG

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

THỨ 2

NGÀY: 21/10

     

     -     Chào cờ.

     -     Dạy, học theo TKB.

    

 

BGH – Đoàn

GVBM

 

THỨ 3

NGÀY: 22/10

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

GVBM

 

 

 

THỨ 4

NGÀY: 23/10

 

  • Thi nghề khối 12 theo lịch.
  • Buổi sáng: K10, 11 nghỉ học.
  • Buổi chiều: dạy học theo TKB.

 

 

HĐ Thi

GVBM

GVBM

 

THỨ 5

NGÀY: 24/10

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Triển khai chuyên đề  "Nghiệp vụ công tác kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo" (14h30’)
  • Tập huấn thể thức văn bản và viết SK. (15h30’)

 

 

GVBM

HĐSP

 

HĐSP

 

THỨ 6

NGÀY: 25/10

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

                     

GVBM

 

 

 

THỨ 7

NGÀY: 26/10

    

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

 

GVBM

 

 

CHỦ NHẬT

NGÀY: 27/10

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

            Hiệu trưởng  

                                                                                                           

 

 

 

    

                                                                                                          

                                                                                                  NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

Download file
Các tin khác

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 10

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 10

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 10

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 10

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 10

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 10