Kế hoạch

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 10

TRƯỜNGTHPT ĐA KIA

 

 
 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 10

TỪ  02/ 11/ 2020  ĐẾN 08/11/ 2020

 

 
 

 

 

 

THỜI GIAN

 

 

NỘI DUNG

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

THỨ 2

NGÀY: 02/11

     

     -     Chào cờ.

     -     Dạy, học theo TKB.

    

 

BGH - Đoàn 

GVBM

 

 

THỨ 3

NGÀY: 03/11

 

 • Dạy, học theo TKB.
 • Đảng viên học Nghị quyết. (8h00’)
 • Buổi chiều học sinh nghỉ học.
 • Sinh hoạt Chi bộ. Kết nạp Đảng viên mới(14h00’)
 • Họp Liên tịch. (15h00’)
 • Họp Hội đồng sư phạm. (15h30’)

 

GVBM

Chi bộ

Học sinh

Chi bộ

BGH-CĐ-Đ-VP

HĐSP

 

THỨ 4

NGÀY: 04/11

 

 • Dạy, học theo TKB.

 

 

GVBM

 

 

 

THỨ 5

NGÀY: 05/11

 

 • Dạy, học theo TKB.
 • Buổi chiều học TKB chiều thứ 3.

 

 

GVBM

GVBM

 

 

THỨ 6

NGÀY: 06/11

 

 • Dạy, học theo TKB.

 

                     

GVBM

 

 

 

THỨ 7

NGÀY: 07/11

    

 • Dạy, học theo TKB.

 

 

 

GVBM

 

 

CHỦ NHẬT

NGÀY: 08/11

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

            Hiệu trưởng  

                                                                                                           

 

 

 

    

                                                                                                          

                                                                                                                         NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

Download file
Các tin khác

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 10

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 10

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 10

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 10

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 10

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 10