Kế hoạch

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 06

TRƯỜNGTHPT ĐA KIA

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 06

TỪ  05/ 10/ 2020  ĐẾN 11/10/ 2020

 

 

 

THỜI GIAN

 

 

NỘI DUNG

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

THỨ 2

NGÀY: 05/10

     

     -     Chào cờ.

     -     Dạy, học theo TKB.

    

 

BGH - Đoàn 

GVBM

 

THỨ 3

NGÀY: 06/10

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Lấy phiếu tín nhiêm, bổ nhiệm, quy hoạch TT, TP. Hội nghị CC, VC cấp tổ. (Các Tổ tự bố trí thời gian và mời Ban giám hiệu tham dự)

 

GVBM

Tổ CM

 

 

 

THỨ 4

NGÀY: 07/10

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

GVBM

 

 

 

THỨ 5

NGÀY: 08/10

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Trù bị Đại hội Đại biểu Đoàn trường. (9h35’)
  • Thi HSG cấp trường lần 2. (13h30’)

 

GVBM

BCH Đoàn trường

HĐ Thi

 

THỨ 6

NGÀY: 09/10

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

                     

GVBM

 

 

THỨ 7

NGÀY: 10/10

    

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

 

GVBM

 

 

CHỦ NHẬT

NGÀY: 11/10

 

 

  • Đại hội Đại biểu Đoàn trường nhiệm kỳ 2020-2021. (7h30’)

 

BCH Đoàn trường – Đại biểu được triệu tập

                                                                                                                 

            Hiệu trưởng  

                                                                                                           

 

  

                                                                                                          

                                                                                                                        NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

 

Download file
Các tin khác

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 06

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 06

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 06

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 06

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 06

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 06