Kế hoạch

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 04

TRƯỜNGTHPT ĐA KIA

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 04

TỪ  21/ 09/ 2020  ĐẾN 27/09/ 2020

 

 

 

THỜI GIAN

 

 

NỘI DUNG

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

THỨ 2

NGÀY: 21/09

     

     -     Chào cờ.

     -     Dạy, học theo TKB.

    

 

BGH – Đoàn  

GVBM

 

 

THỨ 3

NGÀY: 22/09

 

 • Dạy, học theo TKB.

 

 

 

GVBM

 

 

 

THỨ 4

NGÀY: 23/09

 

 • Dạy, học theo TKB.
 • Hoàn thiện danh sách học sinh mới. (9h00’)

 

 

GVBM

Đ/C Hoàng

 

 

THỨ 5

NGÀY: 24/09

 

 • Dạy, học theo TKB.
 • Họp Ban giám hiệu. (10h00’)
 • Họp Liên tịch. (14h00’)
 • Họp Chi bộ. (14h30’)
 • Họp Hội đồng sư phạm. (16h00’)

 

GVBM

BGH

BGH-CĐ-Đoàn-VP

Chi bộ

HĐSP

 

THỨ 6

NGÀY: 25/09

 

 • Dạy, học theo TKB.

 

 

                     

GVBM

 

 

THỨ 7

NGÀY: 26/09

    

 • Dạy, học theo TKB.
 • Thống kê danh sách học sinh diện chính sách.

 

 

GVBM

Đ/C Chuyên

 

 

CHỦ NHẬT

NGÀY: 27/09

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

            Hiệu trưởng  

                                                                                                           

 

 

 

    

                                                                                                          

                                                                                                                         NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

 

Download file
Các tin khác

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 04

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 04

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 04

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 04

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 04

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 04