Bảng điểm tháng 10, 11 khối 12

Thứ ba - 07/12/2021 08:51
Bảng điểm TX1, TX2, GK khối 12
Dấu thời gian Họ và Tên Lớp TX1, TX2 GK
9/8/2021 10:10:02 Lê văn thắng 12A1 10  
10/9/2021 10:33:04 Mai Văn Hiếu 12A1 10  
10/9/2021 23:40:49 Hoàng Thanh Dung 12A1 10  
11/26/2021 16:08:43 âfwafsegge 12A1    
11/26/2021 16:21:03 Lê Ngọc Huy 12A1   10
11/26/2021 20:21:43 trần thị mỹ ngọc 12A1   10
11/26/2021 21:03:05 Tạ Ngọc Tuyến 12A1   10
11/26/2021 21:04:52 Nguyễn Hải Đăng 12A1   10
11/26/2021 21:05:54 Nguyễn Khắc Hậu 12A1   10
11/26/2021 21:46:19 Huỳnh Ngọc Anh 12A1   10
11/27/2021 18:19:33 hoàng tiến anh 12A1   10
11/27/2021 19:51:10 Đỗ Khánh Hoà 12A1   10
11/27/2021 22:49:13 Nguyễn Hải Sơn 12A1   10
11/28/2021 7:17:24 Hoàng Thanh Dung  12A1   10
11/28/2021 13:53:37 Hồ Lê Minh Ngọc 12A1   10
11/29/2021 20:18:23 Nguyễn Quốc Việt  12A1   10
11/29/2021 21:06:32 Nguyễn tấn Nhật hoàng 12A1   10
11/30/2021 16:34:39 Võ Quang Thành 12A1   10
11/30/2021 16:42:24 Hồ Sỹ Đạt 12A1   10
11/30/2021 16:44:48 Võ Đình Văn 12A1   10
11/30/2021 17:02:13 Nguyễn Hải Dương 12A1   10
11/30/2021 19:59:42 Dương Gia Tuấn 12A1   10
11/30/2021 23:21:56 Võ Hùng Cường An  12A1   10
12/1/2021 8:00:54 Mai Văn Hiếu 12A1   10
12/1/2021 8:03:27 Trần Thị Kim Ngọc 12A1   8
12/1/2021 8:06:23 CÁP THỊ HOÀI NGỌC  12A1   8
12/1/2021 8:36:58 Hoàng Phúc Hậu 12A1   8
12/1/2021 8:41:55 Nguyễn Thị Trà Giang 12A1   8
12/1/2021 11:34:30 Hà Phước Hoàng 12A1   8
12/1/2021 20:37:27 Lê Thị Huyền 12A1   8
12/3/2021 13:49:44 Vũ Thị Quỳnh 12A1   8
12/3/2021 14:19:16 Phạm Huy Hoàng 12A1   8
12/3/2021 19:50:06 Lê văn thắng 12A1   8
9/15/2021 10:34:49 Tằng Minh Di 12A2 9  
9/15/2021 10:46:32 Hoàng Quang Phúc 12A2 9  
9/15/2021 10:47:20 Nguyễn Đức Minh Trí 12A2 10  
9/15/2021 10:47:30 Nguyễn Thị Hạnh 12A2 9  
9/15/2021 10:48:03 vũ đoàn hải yến 12A2 10  
9/15/2021 10:48:37 Nguyễn Vĩnh Khang  12A2 10  
9/15/2021 10:48:39 Nguyễn thị vi 12A2 10  
9/15/2021 10:49:06 Phạm Lê Bảo Vi 12A2 10  
9/15/2021 10:49:31 Nguyễn Thị Hồng Loan 12A2 10  
9/15/2021 10:49:38 Vi Văn Duy  12A2 9  
9/15/2021 10:49:52 Phan Thị Hậu  12A2 9  
9/15/2021 10:51:01 phạm thị ngân 12A2 10  
9/15/2021 10:52:43 Lê Thị Hoài Nhi 12A2 10  
9/15/2021 10:53:12 Tô Vĩnh Đại 12A2 10  
9/15/2021 10:53:19 phí lê chương  12A2 8  
9/15/2021 10:54:17 Ngô Thị Quỳnh Như 12A2 10  
9/15/2021 10:56:13 Vũ Thị Thùy 12A2 10  
9/15/2021 10:56:35 Phạm Thị Hiền 12A2 10  
9/15/2021 10:59:28 Vũ Thị Thuý Kiều  12A2 10  
9/15/2021 11:07:18 Thị dưng 12A2 10  
9/15/2021 11:10:05 Đinh Thị Phương Anh 12A2 10  
9/15/2021 11:10:36 Huỳnh Thị Thanh Trúc 12A2 10  
9/15/2021 11:11:35 Trần Quang Hào  12A2 10  
9/15/2021 11:13:41 Nguyễn Thị Ngân Hà 12A2 10  
9/15/2021 11:15:04 Trần Như Quỳnh 12A2 10  
9/15/2021 11:18:42 Nguyễn Thị Gia Như 12A2 10  
9/15/2021 11:24:37 Nguyễn Thị Quỳnh 12A2 10  
9/15/2021 11:27:58 Vũ Thị Hải Yến 12A2 10  
9/15/2021 11:30:47 Nguyễn Thị Quỳnh 12A2 10  
9/15/2021 11:32:08 Uông Sỹ Thắng Anh 12A2 10  
9/15/2021 11:35:00 Nguyễn Thị Minh Giang 12A2 10  
9/15/2021 11:38:36 Võ Thị ái Vi  12A2 10  
9/15/2021 12:16:19 Lềnh Thị Kim Phương 12A2 9  
9/15/2021 12:41:10 Trần thị thu linh  12A2 10  
11/27/2021 23:06:10 Nguyễn Vĩnh Khang 12A2   10
11/28/2021 9:29:54 Trịnh Thị Thùy 12A2   10
11/28/2021 9:33:42 trịnh thị thùy 12A2   10
11/28/2021 16:25:06 Nguyễn Thị Hồng Loan 12A2   10
11/29/2021 8:12:34 Đinh Thị Phương Anh 12A2   10
11/29/2021 20:04:29 Phạm Thị Hiền 12A2   10
11/30/2021 11:18:22 phí lê chương 12A2   9
11/30/2021 15:07:37 Nguyễn Thị Quỳnh 12A2   10
11/30/2021 15:36:45 Nguyễn Thị Hạnh 12A2   10
11/30/2021 16:15:24 Đỗ Mỹ Tâm 12A2   10
11/30/2021 17:48:53 Thị Dưng 12A2   10
11/30/2021 18:12:32 Dương thị hoa phượng 12A2   10
11/30/2021 18:17:32 Vũ Thị Thùy 12A2   10
11/30/2021 18:48:59 Vũ Đoàn Hải Yến 12A2   10
11/30/2021 20:31:17 Phạm Lê Bảo Vi 12A2   10
11/30/2021 20:42:43 Nguyễn Thị Gia Như 12A2   10
11/30/2021 20:43:15 Vũ Thị Hải Yewns 12A2   10
11/30/2021 20:46:54 Phan Thị Hậu  12A2   10
11/30/2021 20:51:43 Trần thị thu linh  12A2   10
11/30/2021 20:55:07 Phan Thị Hậu  12A2   10
11/30/2021 20:57:13 Phan Thị Hậu  12A2   10
11/30/2021 21:05:42 Lềnh Thị Kim Phương  12A2   10
11/30/2021 21:12:14 Ngô Thị Quỳnh Như 12A2   10
11/30/2021 21:12:20 phạm thị ngân 12A2   10
11/30/2021 21:51:13 Nguyễn Thị Minh Giang 12A2   10
12/2/2021 8:56:30 Nguyễn thị vi 12A2   8
12/2/2021 14:14:17 Trần Quang Hào  12A2   8
12/3/2021 16:48:23 Nguyễn Đức Minh Trí 12A2   8
11/26/2021 19:24:53 Điểu thị hồng 12A3   10
11/26/2021 20:53:23 Lê Thị Hoài Thu 12A3   10
11/27/2021 9:24:20 Nguyễn Xuân Dũng 12A3   10
11/28/2021 18:21:22 Trần Thị Thanh Bình 12A3   10
11/28/2021 19:08:12 Lê Thị Thúy Hằng 12A3   10
11/28/2021 19:08:17 Lê Biện Yến Linh 12A3   10
11/28/2021 22:19:03 nguyễn minh khải 12A3   10
11/29/2021 20:18:51 Ngô Thị Ngọc Duyên 12A3   10
11/29/2021 20:19:18 Trần Thị Như Quỳnh 12A3   10
11/29/2021 20:33:49 Hoàng Văn Đức 12A3   10
11/30/2021 14:12:34 Huỳnh Vệ Phương 12A3   10
12/1/2021 14:04:11 Phạm Hồng Hậu 12A3   8
12/2/2021 14:11:52 Rhii 12A3   8
12/5/2021 13:53:59 Điểu Long  12A3   7
9/15/2021 11:20:41 Trần Thị Diễm Quỳnh 12A4 10  
9/17/2021 10:11:51 Bùi Thị Mai Hương  12A4 10  
9/17/2021 11:03:45 Nguyễn.Đình Huy 12A4 10  
9/17/2021 11:06:46 Nguyễn Công Lý 12A4 10  
9/17/2021 11:51:38 Nguyễn thị anh vân 12A4 10  
9/17/2021 12:16:03 Nguyễn Thị Hồng Trang 12A4 10  
9/17/2021 12:22:10 Nguyễn Thị bích Huyền 12A4 10  
9/17/2021 12:52:07 Hoàng Thị Mai Vân 12A4 10  
9/17/2021 14:08:04 nguyễn phước lộc 12A4 10  
9/17/2021 14:08:23 Võ Đăng thiện 12A4 10  
9/17/2021 20:29:23 Nguyễn Thị Trà My 12A4 10  
9/17/2021 20:42:19 Hà Thị Thu Thủy  12A4 10  
9/17/2021 20:50:03 Nguyễn quỳnh như 12A4 10  
9/17/2021 20:55:27 Hoàng kim diễm 12A4 10  
9/17/2021 21:20:14 Ngô đình văn 12A4 9  
9/17/2021 22:33:36 Triệu Trung Ninh 12A4 10  
9/17/2021 23:12:29 Huỳnh tạ ngọc diễm 12A4 10  
9/18/2021 17:32:12 Trần Thị Diễm Quỳnh 12A4 10  
9/19/2021 8:34:23 Nghiêm thị vân anh 12A4 10  
9/19/2021 20:15:12 Mai Xuân Trung 12A4 10  
9/23/2021 15:08:44 LÊ THỊ HỒNG NHUNG 12A4 9  
9/23/2021 15:21:15 Nguyễn thị minh tâm 12A4 10  
11/26/2021 16:23:12 Nguyễn Đình Thủy 12A4   10
11/26/2021 17:11:14 nguyễn phước lộc  12A4   10
11/27/2021 6:56:49 TRẦN THỊ DIỄMX QUỲNH  12A4   10
11/28/2021 17:18:06 Ngô thị thuỳ 12A4   10
11/29/2021 14:39:16 triơngbthành tâm 12A4   9
11/29/2021 21:34:20 Nguyễn Thị Bích Ngọc  12A4   10
11/29/2021 21:43:01 Lê Thị Mỹ Huyền 12A4   10
11/30/2021 11:02:39 Lê Thị Quế Trân 12A4   10
12/2/2021 21:57:37 Nguyễn thị kiều Oanh  12A4    
9/9/2021 6:52:05 Ngô Thị Vân 12A5 10  
9/9/2021 18:07:44 Nguyễn Thị Hồng Dung 12A5 10  
9/9/2021 19:28:10 Lê thị vân 12A5 10  
9/9/2021 19:34:18 Đào Thị Mai Phương 12A5 10  
9/9/2021 19:50:47 Vi Thị q 12A5 10  
9/9/2021 20:00:35 Nguyễn Thị Thùy Trang 12A5 9  
9/9/2021 22:11:56 Đàm thị ngọc Ánh 12A5 10  
9/10/2021 6:18:39 Nguyễn Thị Thanh Thảo A 12A5 10  
9/10/2021 10:45:21 Trần Thị Ngọc Huyền 12A5 10  
9/10/2021 10:45:59 Phạm Huỳnh Phi Yến 12A5 10  
9/10/2021 10:46:00 Đoàn Tất Đạt 12A5 10  
9/10/2021 10:46:09 Trần Thị Hải Yến 12A5 10  
9/10/2021 10:47:20 Trần thị hiếu 12A5 9  
9/10/2021 10:48:56 Tạ Ngọc Thành Tuyền 12A5 10  
9/10/2021 10:49:14 Lương Minh Nguyệt  12A5 9  
9/10/2021 10:50:25 Ngô Thị Thu Thuỷ  12A5 10  
9/10/2021 10:50:33 Nguyễn Thị Bích Dân 12A5 10  
9/10/2021 10:51:49 Lương Minh Nguyệt  12A5 10  
9/10/2021 10:55:10 Nguyễn xuân mai 12A5 10  
9/10/2021 10:55:19 Dương Thị Thanh Ngân 12A5 10  
9/10/2021 11:01:42 Phạm thị Nhật Anh 12A5 10  
9/10/2021 11:04:12 Phạm Văn hoành 12A5 9  
9/10/2021 11:11:54 Bùi trương vương 12A5 10  
9/10/2021 11:25:45 Nguyễn Thị Thùy Trang  12A5 10  
9/10/2021 11:45:02 Nguyễn Thị Thùy Trang  12A5 9  
9/10/2021 11:45:17 Trần Anh Tuấn 12A5 10  
9/10/2021 12:19:42 Phạm thị liên 12A5 10  
9/10/2021 12:41:44 Nguyễn Thị Thanh Thảo 12A5 9  
9/10/2021 16:59:43 Hoàng Mai Anh 12A5 10  
9/10/2021 18:36:52 Nguyễn Thị Thùy Trang A 12A5 10  
9/10/2021 19:29:04 Nguyễn Thị Hồng 12A5 10  
9/10/2021 20:32:21 Nguyễn Thị Hồng 12A5 9  
9/10/2021 22:19:14 Nguyễn Thị Ngọc Yến 12A5 9  
9/11/2021 7:49:19 Nguyễn Thị Minh Thương 12A5   10
9/11/2021 7:55:19 Nguyễn Đức Duy 12A5   10
9/17/2021 10:43:19 Nguyễn Thị Ngọc Yến 12A5 10  
9/17/2021 10:44:20 Minh Thương 12A5 9  
9/17/2021 10:45:55 Tạ Ngọc Thành Tuyền 12A5 9  
9/17/2021 10:46:09 phạm huỳnh phi yến 12A5 10  
9/17/2021 10:46:53 Dương văn thành tân  12A5 10  
9/17/2021 10:52:42 Nguyễn Xuân Mai  12A5 10  
9/17/2021 10:52:43 nguyễn đức duy  12A5 10  
9/17/2021 10:54:49 Ngô Thị Thu Thuỷ 12A5 10  
9/17/2021 10:55:44 Phạm thị nhật anh 12A5 9  
9/17/2021 10:55:49 Vũ Thị Thuỳ  12A5 10  
9/17/2021 10:57:12 Đoàn Tất Đạt 12A5 10  
9/17/2021 10:57:12 Bùi trương vuong 12A5 10  
9/17/2021 10:58:37 Lương Minh Nguyệt  12A5 10  
9/17/2021 11:00:06 Nguyễn Thị Thùy Trang A 12A5 10  
9/17/2021 11:03:02 Ngô Thị Vân 12A5 9  
9/17/2021 11:03:05 Trần Anh Tuấn 12A5 10  
9/17/2021 11:03:11 Trần Thị Hải yến  12A5 10  
9/17/2021 11:03:21 Phạm Văn hoành 12A5 9  
9/17/2021 11:03:47 Phạm thị liên 12A5 10  
9/17/2021 11:06:45 Nguyễn Thị Bích Dân 12A5 10  
9/17/2021 11:06:53 đào thị mai phương 12A5 10  
9/17/2021 11:07:15 Lưu trần nhật linh  12A5 10  
9/17/2021 11:07:49 Nguyễn Thị Thanh Thảo A 12A5 10  
9/17/2021 11:08:51 Nguyễn Thị Thùy Trang b 12A5 10  
9/17/2021 11:09:14 Hoàng Mai Anh 12A5 9  
9/17/2021 11:10:08 Nguyễn Thị Hồng  12A5 10  
9/17/2021 11:11:38 Trần Thị Ngọc Huyền 12A5 10  
9/17/2021 11:12:18 Nguyễn Thị Hồng Dung 12A5 10  
9/17/2021 11:14:02 Vi Thị Hằng  12A5 10  
9/17/2021 11:14:03 Đàm thị ngọc ánh  12A5 10  
9/17/2021 11:14:17 Dương thị thanh ngân  12A5 9  
9/17/2021 11:14:19 Nguyễn Thị Thanh Thảo 12A5 10  
9/17/2021 11:17:30 Lê thị vân 12A5 10  
9/17/2021 11:17:47 Trần Thị Hiếu 12A5 10  
9/17/2021 11:25:54 Lưu Thanh Hiệu 12A5 10  
9/17/2021 11:29:00 Lê Thị Trúc  12A5 10  
11/26/2021 20:43:34 Bùi Trương Vương 12A5   10
11/26/2021 20:43:47 Đoàn Tất Đạt 12A5   10
11/27/2021 19:20:00 Trần Thị Hải Yến 12A5   10
11/28/2021 9:21:49 Phạm Thị Liên  12A5   10
11/28/2021 16:47:19 Nguyễn Thị Thanh Thảo A 12A5   10
11/28/2021 20:01:24 Đào Thị Mai Phương 12A5   10
11/30/2021 10:40:11 Ngô Thị Thu Thuỷ 12A5   10
11/30/2021 10:45:38 Nguyễn Thị Thùy Trang b 12A5   10
11/30/2021 11:52:39 Nguyễn Thị Hồng Dung 12A5   9
11/30/2021 11:54:56 Lê thị vân 12A5   9
11/30/2021 12:11:39 Nguyễn xuân mai 12A5   9
11/30/2021 12:15:25 Ngô Thị Vân 12A5   10
11/30/2021 21:47:25 Phạm thị nhật anh 12A5   10
9/14/2021 7:08:39 Nguyễn thị ngọc huyền 12A6 10  
9/14/2021 7:09:19 Trần Hoàng Mỹ Huyền 12A6 10  
9/14/2021 7:09:47 Lý thị tiên 12A6 9  
9/14/2021 7:10:18 Nguyễn Thị Tú Sương 12A6 10  
9/14/2021 7:10:31 Trương Duy Tùng 12A6 9  
9/14/2021 7:11:00 Mông thị nhật linh 12A6 10  
9/14/2021 7:11:12 Trần thị kim phượng 12A6 10  
9/14/2021 7:11:33 Nguyễn Thị Thùy Linh 12A6 10  
9/14/2021 7:11:38 Trần Thị Hoài Thương  12A6 9  
9/14/2021 7:12:15 Trương Thị Bích Huyền 12A6 9  
9/14/2021 7:12:58 Nguyễn Thị Kim Ngân 12A6 10  
9/14/2021 7:13:15 Lê Thị Nam 12A6 9  
9/14/2021 7:13:58 Thị Vi Na 12A6 10  
9/14/2021 7:13:58 Nguyễn Thị Hồng Phấn 12A6 9  
9/14/2021 7:14:19 Mônv thị nhật linh 12A6 9  
9/14/2021 7:15:07 Dương Văn Hiển 12A6 10  
9/14/2021 7:15:12 Lý thị tiên 12A6 10  
9/14/2021 7:16:22 Kim Lành 12A6 10  
9/14/2021 7:16:57 Võ Mỹ Kim Tiền 12A6 10  
9/14/2021 7:17:05 Nguyễn Thị Thùy Linh 12A6 10  
9/14/2021 7:17:45 Nguyễn Trung Văn 12A6 9  
9/14/2021 7:18:42 Nguyễn Thị Phương Liên 12A6 10  
9/14/2021 7:19:44 Cao Bá Tuấn Kiệt 12A6 9  
9/14/2021 7:21:36 Nguyễn Công Hậu 12A6 10  
9/14/2021 7:23:39 Nguyễn Ngọc thắng 12A6 9  
9/14/2021 7:25:25 Nguyễn Tấn Hải 12A6 10  
9/14/2021 7:27:21 Đỗ thị Doanh Doanh 12A6 9  
9/14/2021 7:34:24 Lương thị mến 12A6 9  
9/14/2021 7:34:26 Nguyễn Thị Nguyên 12A6 10  
9/14/2021 7:35:04 Trương Thị Mỹ Uyên 12A6 10  
9/14/2021 7:38:58 Điểu Du 12A6 9  
9/14/2021 7:45:18 Trần Thị Thanh Huyền 12A6 10  
9/14/2021 7:47:49 Nguyễn Đức Thành 12A6 10  
9/14/2021 7:51:19 Lương Quang Vinh 12A6 10  
9/14/2021 7:54:47 Lê Công Vinh 12A6 9  
9/14/2021 15:15:29 Long Ngọc Dự 12A6 10  
9/14/2021 15:15:57 Nguyễn Ngọc thắng 12A6 9  
9/17/2021 10:43:32 Lưu trần nhật linh  12A6 10  
9/17/2021 11:11:54 cao bá tuấn kiệt 12A6 10  
11/27/2021 13:57:27 Nguyễn Công Hậu 12A6   9
11/27/2021 16:52:52 Trương Duy Tùng 12A6   10
11/27/2021 17:03:54 Nguyễn thị ngọc huyền 12A6   10
11/27/2021 20:01:29 Thị Vi Na 12A6   10
11/29/2021 21:18:57 Điểu Du 12A6   10
11/29/2021 21:55:25 Lê Công Vinh 12A6   10
11/30/2021 8:23:41 Mông thị nhật linh 12A6   10
11/30/2021 8:25:14 Mông thị nhật linh 12A6   10
11/30/2021 11:22:23 Lý Thị tiên 12A6   10
11/30/2021 11:23:01 Trương Thị Mỹ Uyên  12A6   10
11/30/2021 19:43:09 Nguyễn thị phương liên 12A6   10
11/30/2021 19:43:13 Lã Quý Giáp 12a6 12A6   10
11/30/2021 19:56:34 Đỗ Thị Doanh Doanh 12A6   9
11/30/2021 20:01:32 Lương Thị Mến 12A6   10
12/5/2021 14:51:58 Nguyễn Thị Thùy Linh 12A6   9
12/5/2021 15:00:59 Long Ngọc Dự 12A6   8

Tác giả bài viết: Ngô Mạnh Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Giới thiệu tổ Ngữ văn

Cô Phan Thị Minh Phúc sn 1984 (Tổ Trưởng) Cô Phạm Thị Doan sn 1984 (Tổ Phó, Phó chủ tịch Công Đoàn) Cô Phùng Thị Hằng sn 1980 Cô Vũ Thị Ngà sn 1985 Cô Vũ Thị Tuyên sn 1985

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của việc học?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây