Bảng điểm tháng 10, 11 khối 12

Thứ ba - 07/12/2021 08:51
Bảng điểm TX1, TX2, GK khối 12
Dấu thời gian Họ và Tên Lớp TX1, TX2 GK
9/8/2021 10:10:02 Lê văn thắng 12A1 10  
10/9/2021 10:33:04 Mai Văn Hiếu 12A1 10  
10/9/2021 23:40:49 Hoàng Thanh Dung 12A1 10  
11/26/2021 16:08:43 âfwafsegge 12A1    
11/26/2021 16:21:03 Lê Ngọc Huy 12A1   10
11/26/2021 20:21:43 trần thị mỹ ngọc 12A1   10
11/26/2021 21:03:05 Tạ Ngọc Tuyến 12A1   10
11/26/2021 21:04:52 Nguyễn Hải Đăng 12A1   10
11/26/2021 21:05:54 Nguyễn Khắc Hậu 12A1   10
11/26/2021 21:46:19 Huỳnh Ngọc Anh 12A1   10
11/27/2021 18:19:33 hoàng tiến anh 12A1   10
11/27/2021 19:51:10 Đỗ Khánh Hoà 12A1   10
11/27/2021 22:49:13 Nguyễn Hải Sơn 12A1   10
11/28/2021 7:17:24 Hoàng Thanh Dung  12A1   10
11/28/2021 13:53:37 Hồ Lê Minh Ngọc 12A1   10
11/29/2021 20:18:23 Nguyễn Quốc Việt  12A1   10
11/29/2021 21:06:32 Nguyễn tấn Nhật hoàng 12A1   10
11/30/2021 16:34:39 Võ Quang Thành 12A1   10
11/30/2021 16:42:24 Hồ Sỹ Đạt 12A1   10
11/30/2021 16:44:48 Võ Đình Văn 12A1   10
11/30/2021 17:02:13 Nguyễn Hải Dương 12A1   10
11/30/2021 19:59:42 Dương Gia Tuấn 12A1   10
11/30/2021 23:21:56 Võ Hùng Cường An  12A1   10
12/1/2021 8:00:54 Mai Văn Hiếu 12A1   10
12/1/2021 8:03:27 Trần Thị Kim Ngọc 12A1   8
12/1/2021 8:06:23 CÁP THỊ HOÀI NGỌC  12A1   8
12/1/2021 8:36:58 Hoàng Phúc Hậu 12A1   8
12/1/2021 8:41:55 Nguyễn Thị Trà Giang 12A1   8
12/1/2021 11:34:30 Hà Phước Hoàng 12A1   8
12/1/2021 20:37:27 Lê Thị Huyền 12A1   8
12/3/2021 13:49:44 Vũ Thị Quỳnh 12A1   8
12/3/2021 14:19:16 Phạm Huy Hoàng 12A1   8
12/3/2021 19:50:06 Lê văn thắng 12A1   8
9/15/2021 10:34:49 Tằng Minh Di 12A2 9  
9/15/2021 10:46:32 Hoàng Quang Phúc 12A2 9  
9/15/2021 10:47:20 Nguyễn Đức Minh Trí 12A2 10  
9/15/2021 10:47:30 Nguyễn Thị Hạnh 12A2 9  
9/15/2021 10:48:03 vũ đoàn hải yến 12A2 10  
9/15/2021 10:48:37 Nguyễn Vĩnh Khang  12A2 10  
9/15/2021 10:48:39 Nguyễn thị vi 12A2 10  
9/15/2021 10:49:06 Phạm Lê Bảo Vi 12A2 10  
9/15/2021 10:49:31 Nguyễn Thị Hồng Loan 12A2 10  
9/15/2021 10:49:38 Vi Văn Duy  12A2 9  
9/15/2021 10:49:52 Phan Thị Hậu  12A2 9  
9/15/2021 10:51:01 phạm thị ngân 12A2 10  
9/15/2021 10:52:43 Lê Thị Hoài Nhi 12A2 10  
9/15/2021 10:53:12 Tô Vĩnh Đại 12A2 10  
9/15/2021 10:53:19 phí lê chương  12A2 8  
9/15/2021 10:54:17 Ngô Thị Quỳnh Như 12A2 10  
9/15/2021 10:56:13 Vũ Thị Thùy 12A2 10  
9/15/2021 10:56:35 Phạm Thị Hiền 12A2 10  
9/15/2021 10:59:28 Vũ Thị Thuý Kiều  12A2 10  
9/15/2021 11:07:18 Thị dưng 12A2 10  
9/15/2021 11:10:05 Đinh Thị Phương Anh 12A2 10  
9/15/2021 11:10:36 Huỳnh Thị Thanh Trúc 12A2 10  
9/15/2021 11:11:35 Trần Quang Hào  12A2 10  
9/15/2021 11:13:41 Nguyễn Thị Ngân Hà 12A2 10  
9/15/2021 11:15:04 Trần Như Quỳnh 12A2 10  
9/15/2021 11:18:42 Nguyễn Thị Gia Như 12A2 10  
9/15/2021 11:24:37 Nguyễn Thị Quỳnh 12A2 10  
9/15/2021 11:27:58 Vũ Thị Hải Yến 12A2 10  
9/15/2021 11:30:47 Nguyễn Thị Quỳnh 12A2 10  
9/15/2021 11:32:08 Uông Sỹ Thắng Anh 12A2 10  
9/15/2021 11:35:00 Nguyễn Thị Minh Giang 12A2 10  
9/15/2021 11:38:36 Võ Thị ái Vi  12A2 10  
9/15/2021 12:16:19 Lềnh Thị Kim Phương 12A2 9  
9/15/2021 12:41:10 Trần thị thu linh  12A2 10  
11/27/2021 23:06:10 Nguyễn Vĩnh Khang 12A2   10
11/28/2021 9:29:54 Trịnh Thị Thùy 12A2   10
11/28/2021 9:33:42 trịnh thị thùy 12A2   10
11/28/2021 16:25:06 Nguyễn Thị Hồng Loan 12A2   10
11/29/2021 8:12:34 Đinh Thị Phương Anh 12A2   10
11/29/2021 20:04:29 Phạm Thị Hiền 12A2   10
11/30/2021 11:18:22 phí lê chương 12A2   9
11/30/2021 15:07:37 Nguyễn Thị Quỳnh 12A2   10
11/30/2021 15:36:45 Nguyễn Thị Hạnh 12A2   10
11/30/2021 16:15:24 Đỗ Mỹ Tâm 12A2   10
11/30/2021 17:48:53 Thị Dưng 12A2   10
11/30/2021 18:12:32 Dương thị hoa phượng 12A2   10
11/30/2021 18:17:32 Vũ Thị Thùy 12A2   10
11/30/2021 18:48:59 Vũ Đoàn Hải Yến 12A2   10
11/30/2021 20:31:17 Phạm Lê Bảo Vi 12A2   10
11/30/2021 20:42:43 Nguyễn Thị Gia Như 12A2   10
11/30/2021 20:43:15 Vũ Thị Hải Yewns 12A2   10
11/30/2021 20:46:54 Phan Thị Hậu  12A2   10
11/30/2021 20:51:43 Trần thị thu linh  12A2   10
11/30/2021 20:55:07 Phan Thị Hậu  12A2   10
11/30/2021 20:57:13 Phan Thị Hậu  12A2   10
11/30/2021 21:05:42 Lềnh Thị Kim Phương  12A2   10
11/30/2021 21:12:14 Ngô Thị Quỳnh Như 12A2   10
11/30/2021 21:12:20 phạm thị ngân 12A2   10
11/30/2021 21:51:13 Nguyễn Thị Minh Giang 12A2   10
12/2/2021 8:56:30 Nguyễn thị vi 12A2   8
12/2/2021 14:14:17 Trần Quang Hào  12A2   8
12/3/2021 16:48:23 Nguyễn Đức Minh Trí 12A2   8
11/26/2021 19:24:53 Điểu thị hồng 12A3   10
11/26/2021 20:53:23 Lê Thị Hoài Thu 12A3   10
11/27/2021 9:24:20 Nguyễn Xuân Dũng 12A3   10
11/28/2021 18:21:22 Trần Thị Thanh Bình 12A3   10
11/28/2021 19:08:12 Lê Thị Thúy Hằng 12A3   10
11/28/2021 19:08:17 Lê Biện Yến Linh 12A3   10
11/28/2021 22:19:03 nguyễn minh khải 12A3   10
11/29/2021 20:18:51 Ngô Thị Ngọc Duyên 12A3   10
11/29/2021 20:19:18 Trần Thị Như Quỳnh 12A3   10
11/29/2021 20:33:49 Hoàng Văn Đức 12A3   10
11/30/2021 14:12:34 Huỳnh Vệ Phương 12A3   10
12/1/2021 14:04:11 Phạm Hồng Hậu 12A3   8
12/2/2021 14:11:52 Rhii 12A3   8
12/5/2021 13:53:59 Điểu Long  12A3   7
9/15/2021 11:20:41 Trần Thị Diễm Quỳnh 12A4 10  
9/17/2021 10:11:51 Bùi Thị Mai Hương  12A4 10  
9/17/2021 11:03:45 Nguyễn.Đình Huy 12A4 10  
9/17/2021 11:06:46 Nguyễn Công Lý 12A4 10  
9/17/2021 11:51:38 Nguyễn thị anh vân 12A4 10  
9/17/2021 12:16:03 Nguyễn Thị Hồng Trang 12A4 10  
9/17/2021 12:22:10 Nguyễn Thị bích Huyền 12A4 10  
9/17/2021 12:52:07 Hoàng Thị Mai Vân 12A4 10  
9/17/2021 14:08:04 nguyễn phước lộc 12A4 10  
9/17/2021 14:08:23 Võ Đăng thiện 12A4 10  
9/17/2021 20:29:23 Nguyễn Thị Trà My 12A4 10  
9/17/2021 20:42:19 Hà Thị Thu Thủy  12A4 10  
9/17/2021 20:50:03 Nguyễn quỳnh như 12A4 10  
9/17/2021 20:55:27 Hoàng kim diễm 12A4 10  
9/17/2021 21:20:14 Ngô đình văn 12A4 9  
9/17/2021 22:33:36 Triệu Trung Ninh 12A4 10  
9/17/2021 23:12:29 Huỳnh tạ ngọc diễm 12A4 10  
9/18/2021 17:32:12 Trần Thị Diễm Quỳnh 12A4 10  
9/19/2021 8:34:23 Nghiêm thị vân anh 12A4 10  
9/19/2021 20:15:12 Mai Xuân Trung 12A4 10  
9/23/2021 15:08:44 LÊ THỊ HỒNG NHUNG 12A4 9  
9/23/2021 15:21:15 Nguyễn thị minh tâm 12A4 10  
11/26/2021 16:23:12 Nguyễn Đình Thủy 12A4   10
11/26/2021 17:11:14 nguyễn phước lộc  12A4   10
11/27/2021 6:56:49 TRẦN THỊ DIỄMX QUỲNH  12A4   10
11/28/2021 17:18:06 Ngô thị thuỳ 12A4   10
11/29/2021 14:39:16 triơngbthành tâm 12A4   9
11/29/2021 21:34:20 Nguyễn Thị Bích Ngọc  12A4   10
11/29/2021 21:43:01 Lê Thị Mỹ Huyền 12A4   10
11/30/2021 11:02:39 Lê Thị Quế Trân 12A4   10
12/2/2021 21:57:37 Nguyễn thị kiều Oanh  12A4    
9/9/2021 6:52:05 Ngô Thị Vân 12A5 10  
9/9/2021 18:07:44 Nguyễn Thị Hồng Dung 12A5 10  
9/9/2021 19:28:10 Lê thị vân 12A5 10  
9/9/2021 19:34:18 Đào Thị Mai Phương 12A5 10  
9/9/2021 19:50:47 Vi Thị q 12A5 10  
9/9/2021 20:00:35 Nguyễn Thị Thùy Trang 12A5 9  
9/9/2021 22:11:56 Đàm thị ngọc Ánh 12A5 10  
9/10/2021 6:18:39 Nguyễn Thị Thanh Thảo A 12A5 10  
9/10/2021 10:45:21 Trần Thị Ngọc Huyền 12A5 10  
9/10/2021 10:45:59 Phạm Huỳnh Phi Yến 12A5 10  
9/10/2021 10:46:00 Đoàn Tất Đạt 12A5 10  
9/10/2021 10:46:09 Trần Thị Hải Yến 12A5 10  
9/10/2021 10:47:20 Trần thị hiếu 12A5 9  
9/10/2021 10:48:56 Tạ Ngọc Thành Tuyền 12A5 10  
9/10/2021 10:49:14 Lương Minh Nguyệt  12A5 9  
9/10/2021 10:50:25 Ngô Thị Thu Thuỷ  12A5 10  
9/10/2021 10:50:33 Nguyễn Thị Bích Dân 12A5 10  
9/10/2021 10:51:49 Lương Minh Nguyệt  12A5 10  
9/10/2021 10:55:10 Nguyễn xuân mai 12A5 10  
9/10/2021 10:55:19 Dương Thị Thanh Ngân 12A5 10  
9/10/2021 11:01:42 Phạm thị Nhật Anh 12A5 10  
9/10/2021 11:04:12 Phạm Văn hoành 12A5 9  
9/10/2021 11:11:54 Bùi trương vương 12A5 10  
9/10/2021 11:25:45 Nguyễn Thị Thùy Trang  12A5 10  
9/10/2021 11:45:02 Nguyễn Thị Thùy Trang  12A5 9  
9/10/2021 11:45:17 Trần Anh Tuấn 12A5 10  
9/10/2021 12:19:42 Phạm thị liên 12A5 10  
9/10/2021 12:41:44 Nguyễn Thị Thanh Thảo 12A5 9  
9/10/2021 16:59:43 Hoàng Mai Anh 12A5 10  
9/10/2021 18:36:52 Nguyễn Thị Thùy Trang A 12A5 10  
9/10/2021 19:29:04 Nguyễn Thị Hồng 12A5 10  
9/10/2021 20:32:21 Nguyễn Thị Hồng 12A5 9  
9/10/2021 22:19:14 Nguyễn Thị Ngọc Yến 12A5 9  
9/11/2021 7:49:19 Nguyễn Thị Minh Thương 12A5   10
9/11/2021 7:55:19 Nguyễn Đức Duy 12A5   10
9/17/2021 10:43:19 Nguyễn Thị Ngọc Yến 12A5 10  
9/17/2021 10:44:20 Minh Thương 12A5 9  
9/17/2021 10:45:55 Tạ Ngọc Thành Tuyền 12A5 9  
9/17/2021 10:46:09 phạm huỳnh phi yến 12A5 10  
9/17/2021 10:46:53 Dương văn thành tân  12A5 10  
9/17/2021 10:52:42 Nguyễn Xuân Mai  12A5 10  
9/17/2021 10:52:43 nguyễn đức duy  12A5 10  
9/17/2021 10:54:49 Ngô Thị Thu Thuỷ 12A5 10  
9/17/2021 10:55:44 Phạm thị nhật anh 12A5 9  
9/17/2021 10:55:49 Vũ Thị Thuỳ  12A5 10  
9/17/2021 10:57:12 Đoàn Tất Đạt 12A5 10  
9/17/2021 10:57:12 Bùi trương vuong 12A5 10  
9/17/2021 10:58:37 Lương Minh Nguyệt  12A5 10  
9/17/2021 11:00:06 Nguyễn Thị Thùy Trang A 12A5 10  
9/17/2021 11:03:02 Ngô Thị Vân 12A5 9  
9/17/2021 11:03:05 Trần Anh Tuấn 12A5 10  
9/17/2021 11:03:11 Trần Thị Hải yến  12A5 10  
9/17/2021 11:03:21 Phạm Văn hoành 12A5 9  
9/17/2021 11:03:47 Phạm thị liên 12A5 10  
9/17/2021 11:06:45 Nguyễn Thị Bích Dân 12A5 10  
9/17/2021 11:06:53 đào thị mai phương 12A5 10  
9/17/2021 11:07:15 Lưu trần nhật linh  12A5 10  
9/17/2021 11:07:49 Nguyễn Thị Thanh Thảo A 12A5 10  
9/17/2021 11:08:51 Nguyễn Thị Thùy Trang b 12A5 10  
9/17/2021 11:09:14 Hoàng Mai Anh 12A5 9  
9/17/2021 11:10:08 Nguyễn Thị Hồng  12A5 10  
9/17/2021 11:11:38 Trần Thị Ngọc Huyền 12A5 10  
9/17/2021 11:12:18 Nguyễn Thị Hồng Dung 12A5 10  
9/17/2021 11:14:02 Vi Thị Hằng  12A5 10  
9/17/2021 11:14:03 Đàm thị ngọc ánh  12A5 10  
9/17/2021 11:14:17 Dương thị thanh ngân  12A5 9  
9/17/2021 11:14:19 Nguyễn Thị Thanh Thảo 12A5 10  
9/17/2021 11:17:30 Lê thị vân 12A5 10  
9/17/2021 11:17:47 Trần Thị Hiếu 12A5 10  
9/17/2021 11:25:54 Lưu Thanh Hiệu 12A5 10  
9/17/2021 11:29:00 Lê Thị Trúc  12A5 10  
11/26/2021 20:43:34 Bùi Trương Vương 12A5   10
11/26/2021 20:43:47 Đoàn Tất Đạt 12A5   10
11/27/2021 19:20:00 Trần Thị Hải Yến 12A5   10
11/28/2021 9:21:49 Phạm Thị Liên  12A5   10
11/28/2021 16:47:19 Nguyễn Thị Thanh Thảo A 12A5   10
11/28/2021 20:01:24 Đào Thị Mai Phương 12A5   10
11/30/2021 10:40:11 Ngô Thị Thu Thuỷ 12A5   10
11/30/2021 10:45:38 Nguyễn Thị Thùy Trang b 12A5   10
11/30/2021 11:52:39 Nguyễn Thị Hồng Dung 12A5   9
11/30/2021 11:54:56 Lê thị vân 12A5   9
11/30/2021 12:11:39 Nguyễn xuân mai 12A5   9
11/30/2021 12:15:25 Ngô Thị Vân 12A5   10
11/30/2021 21:47:25 Phạm thị nhật anh 12A5   10
9/14/2021 7:08:39 Nguyễn thị ngọc huyền 12A6 10  
9/14/2021 7:09:19 Trần Hoàng Mỹ Huyền 12A6 10  
9/14/2021 7:09:47 Lý thị tiên 12A6 9  
9/14/2021 7:10:18 Nguyễn Thị Tú Sương 12A6 10  
9/14/2021 7:10:31 Trương Duy Tùng 12A6 9  
9/14/2021 7:11:00 Mông thị nhật linh 12A6 10  
9/14/2021 7:11:12 Trần thị kim phượng 12A6 10  
9/14/2021 7:11:33 Nguyễn Thị Thùy Linh 12A6 10  
9/14/2021 7:11:38 Trần Thị Hoài Thương  12A6 9  
9/14/2021 7:12:15 Trương Thị Bích Huyền 12A6 9  
9/14/2021 7:12:58 Nguyễn Thị Kim Ngân 12A6 10  
9/14/2021 7:13:15 Lê Thị Nam 12A6 9  
9/14/2021 7:13:58 Thị Vi Na 12A6 10  
9/14/2021 7:13:58 Nguyễn Thị Hồng Phấn 12A6 9  
9/14/2021 7:14:19 Mônv thị nhật linh 12A6 9  
9/14/2021 7:15:07 Dương Văn Hiển 12A6 10  
9/14/2021 7:15:12 Lý thị tiên 12A6 10  
9/14/2021 7:16:22 Kim Lành 12A6 10  
9/14/2021 7:16:57 Võ Mỹ Kim Tiền 12A6 10  
9/14/2021 7:17:05 Nguyễn Thị Thùy Linh 12A6 10  
9/14/2021 7:17:45 Nguyễn Trung Văn 12A6 9  
9/14/2021 7:18:42 Nguyễn Thị Phương Liên 12A6 10  
9/14/2021 7:19:44 Cao Bá Tuấn Kiệt 12A6 9  
9/14/2021 7:21:36 Nguyễn Công Hậu 12A6 10  
9/14/2021 7:23:39 Nguyễn Ngọc thắng 12A6 9  
9/14/2021 7:25:25 Nguyễn Tấn Hải 12A6 10  
9/14/2021 7:27:21 Đỗ thị Doanh Doanh 12A6 9  
9/14/2021 7:34:24 Lương thị mến 12A6 9  
9/14/2021 7:34:26 Nguyễn Thị Nguyên 12A6 10  
9/14/2021 7:35:04 Trương Thị Mỹ Uyên 12A6 10  
9/14/2021 7:38:58 Điểu Du 12A6 9  
9/14/2021 7:45:18 Trần Thị Thanh Huyền 12A6 10  
9/14/2021 7:47:49 Nguyễn Đức Thành 12A6 10  
9/14/2021 7:51:19 Lương Quang Vinh 12A6 10  
9/14/2021 7:54:47 Lê Công Vinh 12A6 9  
9/14/2021 15:15:29 Long Ngọc Dự 12A6 10  
9/14/2021 15:15:57 Nguyễn Ngọc thắng 12A6 9  
9/17/2021 10:43:32 Lưu trần nhật linh  12A6 10  
9/17/2021 11:11:54 cao bá tuấn kiệt 12A6 10  
11/27/2021 13:57:27 Nguyễn Công Hậu 12A6   9
11/27/2021 16:52:52 Trương Duy Tùng 12A6   10
11/27/2021 17:03:54 Nguyễn thị ngọc huyền 12A6   10
11/27/2021 20:01:29 Thị Vi Na 12A6   10
11/29/2021 21:18:57 Điểu Du 12A6   10
11/29/2021 21:55:25 Lê Công Vinh 12A6   10
11/30/2021 8:23:41 Mông thị nhật linh 12A6   10
11/30/2021 8:25:14 Mông thị nhật linh 12A6   10
11/30/2021 11:22:23 Lý Thị tiên 12A6   10
11/30/2021 11:23:01 Trương Thị Mỹ Uyên  12A6   10
11/30/2021 19:43:09 Nguyễn thị phương liên 12A6   10
11/30/2021 19:43:13 Lã Quý Giáp 12a6 12A6   10
11/30/2021 19:56:34 Đỗ Thị Doanh Doanh 12A6   9
11/30/2021 20:01:32 Lương Thị Mến 12A6   10
12/5/2021 14:51:58 Nguyễn Thị Thùy Linh 12A6   9
12/5/2021 15:00:59 Long Ngọc Dự 12A6   8

Tác giả bài viết: Ngô Mạnh Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của việc học?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây