Tin nhà trường

Tuyển sinh đại học Bình Dương 2019-2020

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020

0
5579

1️⃣  Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước

2️⃣  Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)

✅ Phương án 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

✅ Phương án 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 năm 10,11,12 (xét theo học bạ THPT).

✅ Phương án 3: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm lớp 12 (xét theo học bạ).

✅ Phương án 4: Xét tuyển dựa vào điểm cao nhất của kết quả thi THPT Quốc gia. hoặc kết quả học tập 3 năm 10,11,12 hoặc kết quả học tập năm lớp 12 (phải cùng tổ hợp xét tuyển).

✅ Phương án 5: Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

✅ Phương án 6: Xét tuyển dựa vào điểm trung bình cao nhất các môn học của học kì 1,2 lớp 10; Kỳ 1,2 lớp 11; Kỳ 1 lớp 12 (xét theo học bạ THPT-5HK).

⛔️ Lưu ý: Thí sinh đăng ký xét tuyển online tại website:https://xettuyenonline.bdu.edu.vn

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020 (Mã trường: DBD)

3️⃣  Các ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/ Nhóm ngành/ Khối ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo

Bảng 1: Các ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020

Ngành học

Mã ngành

Khối ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

Quản trị kinh doanh

7340101

III

A00, A01, C00, D01

1000

Kế toán

7340301

III

A00, A01, C00, D01

Tài chính – Ngân hàng

7340201

III

A01, A09, C00, D01

Luật Kinh tế

7380107

III

A00, A01, C00, D01

Công nghệ sinh học

7420201

IV

A00, A01, B00, D01

100

Công nghệ thông tin

7480201

V

A00, A01, A02, D01

400

Công nghệ kỹ thuật điện – Điện tử

7510301

V

A00, A01, A02, D01

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

7510102

V

A00, A01, V00, V01

Kiến trúc

7580101

V

A00, A09, V00, V01

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205

V

A00, A01, A02, A09

Dược học

7720201

VI

A00, B00, C08, D07

100

Văn học

7229030

VII

A01, A09, C00, D01

300

Ngôn ngữ Anh

7220201

VII

A01, D01, D10, D66

Việt Nam học

7310630

VII

A01, A09, C00, D01

Bảng 2: Khối, môn xét tuyển

Tổ hợp

Môn 1

Môn 2

Môn 3

A00

Toán

Vật lí

Hóa học

A01

Toán

Vật lí

Tiếng Anh

A02

Toán

Sinh học

Vật lí

A09

Toán

Địa lí

Giáo dục công dân

B00

Toán

Sinh học

Hóa học

C00

Địa lý

Lịch sử

Ngữ văn

C08

Ngữ văn

Hóa học

Sinh học

D01

Toán

Ngoại ngữ

Ngữ văn

D07

Toán

Hóa học

Tiếng Anh

D10

Toán

Địa lí

Tiếng Anh

D66

Ngữ văn

Giáo dục công dân

Tiếng Anh

V00

Toán

Vật lí

Vẽ mỹ thuật (*)

V01

Toán

Ngữ văn

Vẽ mỹ thuật (*)

⛔️ Lưu ý: Thí sinh đăng ký xét tuyển khối V00, V01 phải dự thi môn Vẽ mỹ thuật tại Trường Đại học Bình Dương.

4️⃣  Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

✅ Phương án 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và theo mức đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Bình Dương quy định cụ thể tại thông báo xét tuyển.

Điều kiện tham dự xét tuyển:

  • Tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2020
  • Đạt điểm đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của nhà trường tại thông báo tuyển sinh
  • Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo
  • Lịch tuyển sinh: Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo
  • Phương thức xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo
  • Lệ phí tuyển sinh: Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo

* Ngành Dược học xét theo ngưỡng đảm bảo chất lượng của  Bộ Giáo dục & Đào tạo.

✅ Phương án 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 năm 10,11,12 (xét theo học bạ THPT)

✔️ Với 2D12i = Điểm trung bình môn i năm lớp 12 nhân 2

✔️ Với D11i = Điểm trung bình môn i năm lớp 11

✔️ Với D10i = Điểm trung bình môn i năm lớp 10

Ví dụ: Thí sinh Nguyễn Thị A có nguyện vọng xét tổ hợp A00, thí sinh có điểm trung bình môn cụ thể như sau:

Bảng 3. Ví dụ về cách tính điểm phương án 2

Môn học

Toán

Vật lý

Hóa học

Điểm trung bình môn lớp 10

5,0

8,0

7,0

Điểm trung bình môn lớp 11

6,0

9,0

9,0

Điểm trung bình môn lớp 12

7,0

 
Các tin khác

Tuyển sinh đại học Bình Dương 2019-2020

Tuyển sinh đại học Bình Dương 2019-2020

Tuyển sinh đại học Bình Dương 2019-2020

Tuyển sinh đại học Bình Dương 2019-2020

Tuyển sinh đại học Bình Dương 2019-2020

Tuyển sinh đại học Bình Dương 2019-2020