Kế hoạch

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 35

TRƯỜNG THPT ĐA KIA

 

 
 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 35

TỪ  22/04/ 2019  ĐẾN 28/04/ 2019

 

 
 

 

 

 

THỜI GIAN

 

 

NỘI DUNG

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

THỨ 2

NGÀY: 22/04

     

     -     Chào cờ.

     -     Dạy, học theo TKB.

     -     Thi học kỳ II khối 12 theo lịch.

 

BGH – Đoàn

GVBM

HĐ Thi

 

THỨ 3

NGÀY: 23/04

 

 • Dạy, học theo TKB.
 • Thi học kỳ II khối 12 theo lịch.

 

 

GVBM

HĐ Thi

 

 

THỨ 4

NGÀY: 24/04

 

 • Dạy, học theo TKB.
 • Thi học kỳ II khối 12 theo lịch
 • Họp công bố QĐ thanh tra. (8h00’)

 

GVBM

HĐ Thi

Theo QĐ thanh tra

 

THỨ 5

NGÀY: 25/04

 

 • Dạy, học theo TKB.
 • Thi học kỳ II khối 12 theo lịch.

 

GVBM

HĐ Thi

 

 

THỨ 6

NGÀY: 26/04

 

 • Dạy, học theo TKB.
 • Thi học kỳ II khối 12 theo lịch.
 • Họp thông qua kết quả thanh tra. (14h30’)

 

GVBM

HĐ Thi

Theo QĐ thanh tra

 

THỨ 7

NGÀY: 27/04

 

 • Dạy, học theo TKB.

 

 

 

GVBM

 

 

 

CHỦ NHẬT

NGÀY: 28/04

 

 

 

 

                                                                                                                 

            Hiệu trưởng  

                                                                                                           

 

 

    

                                                                                                          

                                                                                                                          NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

Download file
Các tin khác

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 35

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 35

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 35

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 35

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 35

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 35