Kế hoạch

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 34

TRƯỜNG THPT ĐA KIA

 

 
 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 34

TỪ  15/04/ 2019  ĐẾN 21/04/ 2019

 

 
 

 

 

 

THỜI GIAN

 

 

NỘI DUNG

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

THỨ 2

NGÀY: 15/04

     

     -     Nghỉ Bù Lễ.

     -     .

 

HĐSP

 

 

 

THỨ 3

NGÀY: 16/04

 

 • Dạy, học theo TKB.
 • Họp Ban giám hiệu. (14h30’)

 

 

GVBM

BGH

 

 

THỨ 4

NGÀY: 17/04

 

 • Dạy, học theo TKB.
 • Nộp biên bản kiểm tra hồ sơ về Văn phòng. (16h00’)

 

GVBM

Các bộ phận

 

 

THỨ 5

NGÀY: 18/04

 

 • Dạy, học theo TKB.
 • Họp GV dạy Khối 12. (10h30’)
 • Họp Liên tịch mở rộng. (14h00’)
 • Họp Hội đồng sư phạm. (15h00)
 • Sinh hoạt Tổ CM. (15h30’)

 

GVBM

BGH – GV dạy K12

BGH-CĐ-Đoàn-TT,TP

HĐSP

Tổ CM

 

 

THỨ 6

NGÀY: 19/04

 

 • Dạy, học theo TKB.

 

 

 

GVBM

 

 

THỨ 7

NGÀY: 20/04

 

 • Dạy, học theo TKB.

 

 

 

GVBM

 

 

 

CHỦ NHẬT

NGÀY: 21/04

 

 

 

 

                                                                                                                 

            Hiệu trưởng  

                                                                                                           

 

 

    

                                                                                                          

                                                                                                                         NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

Download file
Các tin khác

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 34

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 34

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 34

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 34

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 34

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 34