Kế hoạch

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 32

TRƯỜNG THPT ĐA KIA

 

 
 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 32

TỪ  01/04/ 2019  ĐẾN 07/04/ 2019

 

 
 

 

 

 

THỜI GIAN

 

NỘI DUNG

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

THỨ 2

NGÀY: 01/04

     

     -     Chào cờ.

     -     Dạy, học theo TKB.

 

BGH – Đoàn

GVBM

 

THỨ 3

NGÀY: 02/04

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

GVBM

 

 

THỨ 4

NGÀY: 03/04

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Hội nghị triển khai công tác thi THPT Quốc gia.

 

 

GVBM

BGH – GV phụ trách phần mềm

 

THỨ 5

NGÀY: 04/04

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Họp Hội đồng sư phạm. (14h30’)

 

GVBM

HĐSP

 

THỨ 6

NGÀY: 05/04

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

GVBM

 

 

THỨ 7

NGÀY: 06/04

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

GVBM

 

 

CHỦ NHẬT

NGÀY: 07/04

 

 

 

 

                                                                                                                 

            Hiệu trưởng  

                                                                                                           

    

                                                                                                          

                                                                                                                       NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

 

Download file
Các tin khác

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 32

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 32

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 32

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 32

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 32

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 32