Kế hoạch

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 31

TRƯỜNG THPT ĐA KIA

 

 
 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 31

TỪ  25/03/ 2019  ĐẾN 31/03/ 2019

 

 
 

 

 

 

THỜI GIAN

 

 

NỘI DUNG

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

THỨ 2

NGÀY: 25/03

     

     -     Chào cờ.

     -     Dạy, học theo TKB.

 

BGH – Đoàn

GVBM

 

 

THỨ 3

NGÀY: 26/03

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

GVBM

 

 

 

THỨ 4

NGÀY: 27/03

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Thi thử THPT Quốc gia theo kế hoạch.
  • Họp Ban giám hiệu. (9h00’)

 

GVBM

HĐ Thi

Ban giám hiệu

 

THỨ 5

NGÀY: 28/03

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Thi thử THPT Quốc gia theo kế hoạch.
  • Sinh hoạt Tổ CM. (Tổ tự bố trí thời gian)

 

GVBM

HĐ thi

Tổ CM

 

THỨ 6

NGÀY: 29/03

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Thi thử THPT Quốc gia theo kế hoạch.

 

 

GVBM

HĐ Thi

 

 

THỨ 7

NGÀY: 30/03

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

 

GVBM

 

 

 

CHỦ NHẬT

NGÀY: 31/03

 

 

 

 

                                                                                                                 

            Hiệu trưởng  

                                                                                                           

 

 

 

    

                                                                                                          

                                                                                                                       NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

Download file
Các tin khác

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 31

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 31

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 31

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 31

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 31

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 31