Kế hoạch

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 31

TRƯỜNG THPT ĐA KIA

 

 
 

 

 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 31

TỪ  29/ 03/ 2021  ĐẾN 04/04/ 2021

 

 
 

 

 

 

 

THỜI GIAN

 

 

NỘI DUNG

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

THỨ 2

NGÀY: 29/03

     

     -     Chào cờ.

     -     Dạy, học theo TKB.

 

 

BGH - Đoàn

GVBM

 

THỨ 3

NGÀY: 30/03

 

  • Dạy học theo TKB.

 

 

GVBM

 

 

 

THỨ 4

NGÀY: 31/03

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Họp Chi bộ. (14h30’)
  • Họp Liên tịch mở rộng. (15h30’)
  • Họp Hội đồng sư phạm. (16h00’)

 

GVBM

Chi bộ

BGH-CĐ-Đ-TT,TP

HĐSP

 

 

THỨ 5

NGÀY: 01/04

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Buổi chiều dạy, học TKB chiều thứ 4.

 

GVBM

GVBM

 

 

THỨ 6

NGÀY: 02/04

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý.(13h30’)

 

                     

GVBM

Sở GD - HĐSP

 

THỨ 7

NGÀY: 03/04

    

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

GVBM

 

 

 

CHỦ NHẬT

NGÀY: 04/04

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

            P.Hiệu trưởng  

                                                                                                           

 

 

 

    

                                                                                                          

                                                                                                                                     Trần Bá Chuyên

 

 

 

Download file
Các tin khác

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 31

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 31

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 31

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 31

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 31

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 31