Kế hoạch

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 30

TRƯỜNG THPT ĐA KIA

 

 
 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 30

TỪ  18/03/ 2019  ĐẾN 24/03/ 2019

 

 
 

 

 

 

THỜI GIAN

 

 

NỘI DUNG

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

THỨ 2

NGÀY: 18/03

     

     -     Tuyên truyền giáo dục pháp luật (theo kế hoạch)

     -     Dạy, học theo TKB.

 

C.A Huyện – Đoàn

GVBM

 

 

THỨ 3

NGÀY: 19/03

 

 • Dạy, học theo TKB.
 • Tập huấn công tác tự đánh giá.

 

 

GVBM

PHTCM

 

THỨ 4

NGÀY: 20/03

 

 • Dạy, học theo TKB.
 • Tham gia hiến máu tình nguyện.

 

 

GVBM

Hội chữ thập đỏ - Đoàn

 

 

THỨ 5

NGÀY: 21/03

 

 • Dạy, học theo TKB.
 • Thi Olympic cấp trường lần 1(Theo kế hoạch).
 • Sinh hoạt Đoàn thể. (Theo kế hoạch)

 

 

GVBM

HĐ Thi

Đoàn thể

 

THỨ 6

NGÀY: 22/03

 

 • Dạy, học theo TKB.
 • Tập huấn phần mềm tuyển sinh 10.

 

 

GVBM

HĐ tuyển sinh

 

 

THỨ 7

NGÀY: 23/03

 

 • Dạy, học theo TKB.
 • Kiểm tra vào điểm học bạ học kỳ I (Theo KH)

 

 

GVBM

PHTCM - GVCN

 

 

CHỦ NHẬT

NGÀY: 24/03

 

 

 

 

                                                                                                                 

            Hiệu trưởng  

                                                                                                           

 

 

 

    

                                                                                                          

                                                                                                                         NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

Download file
Các tin khác

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 30

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 30

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 30

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 30

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 30

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 30