Kế hoạch

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 30

TRƯỜNG THPT ĐA KIA

 

 
 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 30

TỪ  22/ 03/ 2021  ĐẾN 28/03/ 2021

 

 
 

 

 

 

THỜI GIAN

 

 

NỘI DUNG

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

THỨ 2

NGÀY: 22/03

     

     -     Chào cờ.

     -     Dạy, học theo TKB.

 

 

BGH - Đoàn

GVBM

 

THỨ 3

NGÀY: 23/03

 

  • Dạy học theo TKB.

 

 

GVBM

 

 

 

THỨ 4

NGÀY: 24/03

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

GVBM

 

 

 

THỨ 5

NGÀY: 25/03

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Họp Hội đồng sư phạm. (15h00’)

 

GVBM

HĐSP

 

 

THỨ 6

NGÀY: 26/03

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

                     

GVBM

 

 

THỨ 7

NGÀY: 27/03

    

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

GVBM

 

 

 

CHỦ NHẬT

NGÀY: 28/03

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

            Hiệu trưởng  

                                                                                                           

 

 

 

    

                                                                                                          

                                                                                                                             NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

 

 

 

Download file
Các tin khác

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 30

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 30

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 30

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 30

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 30

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 30