Kế hoạch

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 28

TRƯỜNG THPT ĐA KIA

 

 
 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 28

TỪ  04/03/ 2019  ĐẾN 10/03/ 2019

 

 
 

 

 

 

THỜI GIAN

 

 

NỘI DUNG

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

THỨ 2

NGÀY: 04/03

     

     -     Chào cờ.

     -     Dạy, học theo TKB.

 

BGH – Đoàn

GVBM

 

 

THỨ 3

NGÀY: 05/03

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

 

GVBM

 

 

THỨ 4

NGÀY: 06/03

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

 

GVBM

 

 

THỨ 5

NGÀY: 07/03

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Buổi chiều: dạy, học TKB chiều thứ 6.

 

 

GVBM

GVBM

 

 

THỨ 6

NGÀY: 08/03

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Sinh hoạt Chi bộ. (8h30’)
  • Họp Liên tịch. (10h00’)
  • Họp Hội đồng sư phạm. (14h30’)

 

GVBM

Chi bộ

BGH – CĐ – Đoàn

HĐSP

 

THỨ 7

NGÀY: 09/03

 

  • .

 

 

GVBM

 

 

 

CHỦ NHẬT

NGÀY: 10/03

 

 

 

 

                                                                                                                 

            Hiệu trưởng  

                                                                                                           

 

 

 

    

                                                                                                          

                                                                                                                      NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

 

Download file
Các tin khác

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 28

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 28

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 28

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 28

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 28

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 28