Kế hoạch

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 27

TRƯỜNG THPT ĐA KIA

 

 
 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 27

TỪ  25/02/ 2019  ĐẾN 03/03/ 2019

 

 
 

 

 

 

THỜI GIAN

 

 

NỘI DUNG

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

THỨ 2

NGÀY: 25/02

     

     -     Chào cờ.

     -     Dạy, học theo TKB.

 

BGH – Đoàn

GVBM

 

 

THỨ 3

NGÀY: 26/02

 

 • Dạy, học theo TKB.

 

 

 

GVBM

 

 

THỨ 4

NGÀY: 27/02

 

 • Dạy, học theo TKB.
 • Ra quân tháng thanh niên. (7h00’)

 

 

GVBM

Đoàn trường

 

THỨ 5

NGÀY: 28/02

 

 • Dạy, học theo TKB.
 • Họp Liên tịch. (9h30’)
 • Sinh hoạt Đoàn thể. (15h00’)
 • Sinh hoạt Tổ chuyên môn. (15h30’)

 

GVBM

BGH – CĐ - Đoàn

Đoàn thể

Tổ CM

 

THỨ 6

NGÀY: 01/03

 

 • Dạy, học theo TKB.
 • Họp xét nâng lương trước thời hạn.(8h30’)

 

GVBM

HĐ nâng lương

 

 

THỨ 7

NGÀY: 02/03

 

 • Dạy, học theo TKB.

 

 

GVBM

 

 

 

CHỦ NHẬT

NGÀY: 03/03

 

Ghi chú: Dạy bù TKB thứ 7.

 • Dạy, học theo TKB ngày 09/03/2019.

 

GVBM

                                                                                                                 

            Hiệu trưởng  

                                                                                                           

 

 

 

    

                                                                                                          

                                                                                                                         NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

 

Download file
Các tin khác

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 27

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 27

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 27

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 27

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 27

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 27