Kế hoạch

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 26

TRƯỜNG THPT ĐA KIA

 

 
 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 26

TỪ  04/05/ 2020  ĐẾN 10 /05/ 2020

 

 
 

 

 

 

THỜI GIAN

 

 

NỘI DUNG

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

THỨ 2

NGÀY: 04/05

     

     -     Kiểm tra khai báo y tế.

     -     Đo thân nhiệt 100% học sinh đến trường.

     -     Dạy, học theo biên chế lớp mới.

 

BGH – Y tế

Đoàn – Y tế

GVBM

 

THỨ 3

NGÀY: 05/05

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

GVBM

 

 

 

THỨ 4

NGÀY: 06/05

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

GVBM

 

 

 

THỨ 5

NGÀY: 07/05

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Họp Ban giám hiệu. (8h30’)
  • Họp Liên tịch mở rộng.(14h30’)
  • Sinh hoạt Tổ chuyên môn. (15h30’)

 

GVBM

BGH

BGH-CĐ-Đoàn-TT,TP

Tổ CM

 

THỨ 6

NGÀY: 08/05

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

                     

GVBM

 

 

 

THỨ 7

NGÀY: 09/05

    

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

 

GVBM

 

 

CHỦ NHẬT

NGÀY: 10/05

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

            Hiệu trưởng  

                                                                                                           

    

                                                                                                          

                                                                                                                          NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

Download file
Các tin khác

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 26

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 26

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 26

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 26

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 26

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 26