Kế hoạch

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 26

TRƯỜNG THPT ĐA KIA

 

 
 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 26

TỪ  22/ 02/ 2021  ĐẾN 28/02/ 2021

 

 
 

 

 

 

THỜI GIAN

 

 

NỘI DUNG

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

THỨ 2

NGÀY: 22/02

     

     -     Trực Lãnh đạo.

     -     Dạy, học trực tuyến.

 

 

BGH

GVBM

 

THỨ 3

NGÀY: 23/02

 

  • Trực Lãnh đạo.Tiếp đoàn kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 và triển khai dạy học trực tuyến.
  • Dạy học trực tuyến.

 

BGH

 

 

GVBM

 

THỨ 4

NGÀY: 24/02

 

  • Trực Lãnh đạo. Tiếp đoàn kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 và triển khai dạy học trực tuyến.
  • Dạy, học trực tuyến.

 

BGH

 

 

GVBM

 

THỨ 5

NGÀY: 25/02

 

  • Trực Lãnh đạo. Tiếp đoàn kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 và triển khai dạy học trực tuyến.
  • Dạy, học trực tuyến.

 

BGH

 

 

GVBM

 

THỨ 6

NGÀY: 26/02

 

  • Trực Lãnh đạo. Tiếp đoàn kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 và triển khai dạy học trực tuyến.
  • Dạy, học trực tuyến.

                     

BGH

 

 

GVBM

 

THỨ 7

NGÀY: 27/02

    

  • Trực Lãnh đạo.
  • Dạy, học trực tuyến.

 

 

BGH

GVBM

 

 

CHỦ NHẬT

NGÀY: 28/02

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

            Hiệu trưởng  

                                                                                                           

 

 

 

    

                                                                                                          

                                                                                                                           NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

Download file
Các tin khác

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 26

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 26

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 26

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 26

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 26

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 26