Kế hoạch

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 23

TRƯỜNGTHPT ĐA KIA

 

 
 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 23

TỪ  01/ 02/ 2021  ĐẾN 07/02/ 2021

 

 
 

 

 

 

THỜI GIAN

 

 

NỘI DUNG

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

THỨ 2

NGÀY: 01/02

     

     -     Thực hiện công tác phòng, chống dịch Cvid-19.

     -     Dạy, học trực tuyến.

 

 

BGH - Đoàn

GVBM

 

THỨ 3

NGÀY: 02/02

 

  • Dạy, học trực tuyến.

 

 

 

GVBM

 

 

 

THỨ 4

NGÀY: 03/02

 

  • Dạy, học trực tuyến.

 

 

GVBM

 

 

 

THỨ 5

NGÀY: 04/02

 

  • Dạy, học trực tuyến.

 

 

GVBM

 

 

 

THỨ 6

NGÀY: 05/02

 

  • Dạy, học trực tuyến.

 

 

                     

GVBM

 

 

 

THỨ 7

NGÀY: 06/02

    

  • Dạy, học trực tuyến.
  • Họp Liên tịch mở rộng. (9h00’)  - Thành phần: BGH, Công Đoàn, Đoàn, Tổ trưởng.

 

 

GVBM

BGH-CĐ-Đ-TT

 

 

 

CHỦ NHẬT

NGÀY: 07/02

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

            Hiệu trưởng  

                                                                                                           

 

 

 

    

                                                                                                          

                                                                                                                       NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

 

 

 

Download file
Các tin khác

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 23

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 23

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 23

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 23

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 23

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 23