Kế hoạch

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 23

TRƯỜNG THPT ĐA KIA

 

 
 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 23

TỪ  03/02/ 2020  ĐẾN 09 /02/ 2020

 

 
 

 

 

 

THỜI GIAN

 

 

NỘI DUNG

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

THỨ 2

NGÀY: 03/02

     

     -     Chào cờ.

     -     Dạy, học theo TKB.

 

 

BGH - Đoàn

GVBM

 

 

THỨ 3

NGÀY: 04/02

 

 • Dạy, học theo TKB.
 • Họp đoàn tham gia hội trại giao quân. (8h30’)

 

 

GVBM

BGH - Đoàn

 

 

THỨ 4

NGÀY: 05/02

 

 • Dạy, học theo TKB.
 • Hoàn thành GCN tuyển sinh 10. (8h00’)
 • Họp Đoàn tham gia Hội khỏe Phù đổng. (8h30’)

 

GVBM

HĐ tuyển sinh

BGH – Đoàn VĐV

 

THỨ 5

NGÀY: 06/02

 

 • Dạy, học theo TKB.
 • Họp Liên tịch. (14h30’)
 • Họp Hội đồng sư phạm.(15h00’)

 

GVBM

BGH-CĐ-Đoàn-VP

HĐSP

 

THỨ 6

NGÀY: 07/02

 

 • Dạy, học theo TKB.
 • Họp Chi bộ. (8h30’)

                     

GVBM

Chi bộ

 

THỨ 7

NGÀY: 08/02

    

 • Dạy, học theo TKB.

 

 

GVBM

 

 

CHỦ NHẬT

NGÀY: 09/02

 

 

                                                                                                                 

            Hiệu trưởng  

                                                                                                    

 

 

                                                                                                                         NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

 

Download file
Các tin khác

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 23

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 23

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 23

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 23

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 23

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 23