Kế hoạch

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 21

TRƯỜNG THPT ĐA KIA

 

 
 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 21

TỪ  06/01/ 2020  ĐẾN 12 /01/ 2020

 

 
 

 

 

 

THỜI GIAN

 

 

NỘI DUNG

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

THỨ 2

NGÀY: 06/01

     

     -     Chào cờ.

     -     Dạy, học theo TKB.

 

 

BGH - Đoàn

GVBM

 

 

THỨ 3

NGÀY: 07/01

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Kiểm tra lưu trữ văn bản đến, đi.

 

 

GVBM

Đ/C Linh - VP

 

THỨ 4

NGÀY: 08/01

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

GVBM

 

 

 

THỨ 5

NGÀY: 09/01

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Họp ban xây dựng phòng truyền thống.(8h30’)
  • Sinh hoạt Tổ CM. (14h30’)

 

GVBM

Theo QĐ

Tổ CM

 

 

THỨ 6

NGÀY: 10/01

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Kiểm tra rà soát GCN trúng tuyển lớp 10 năm 2017, 2018, 2019.

 

                     

GVBM

Đ/C Hoàng

 

THỨ 7

NGÀY: 11/01

    

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

 

GVBM

 

 

CHỦ NHẬT

NGÀY: 12/01

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

            Hiệu trưởng  

                                                                                                           

 

 

 

    

                                                                                                          

                                                                                                                          NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

Download file
Các tin khác

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 21

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 21

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 21

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 21

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 21

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 21