Kế hoạch

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 20

TRƯỜNGTHPT ĐA KIA

 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 20

TỪ  11/ 01/ 2021  ĐẾN 17/01/ 2021

 

 
 

 

 

 

THỜI GIAN

 

 

NỘI DUNG

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

THỨ 2

NGÀY: 11/01

     

     -     Sơ kết trường. (7h00’)

     -    

 

 

HĐSP - HS

 

 

THỨ 3

NGÀY: 12/01

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Họp Hội đồng xét nâng lương. (9h00’)

 

 

GVBM

HĐ xét nâng lương

 

 

THỨ 4

NGÀY: 13/01

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

GVBM

 

 

 

THỨ 5

NGÀY: 14/01

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Thi Olympic 19/5 theo KH.
  • Sinh hoạt Tổ CM. (Các tổ tự bố trí thời gian)

 

GVBM

HĐ Thi

Tổ CM

 

THỨ 6

NGÀY: 15/01

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

                     

GVBM

 

 

 

THỨ 7

NGÀY: 16/01

    

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

GVBM

 

 

 

CHỦ NHẬT

NGÀY: 17/01

 

 

  • Họp Cha mẹ học sinh. (8h30’)

 

BGH – GVCN – CMHS

                                                                                                                 

            Hiệu trưởng  

                                                                                                           

 

 

 

    

                                                                                                          

                                                                                                                         NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

 

 

Download file
Các tin khác

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 20

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 20

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 20

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 20

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 20

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 20