Kế hoạch

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 20

TRƯỜNG THPT ĐA KIA

 

 
 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 20

TỪ  30/12/ 2019  ĐẾN 05 /01/ 2020

 

 
 

 

 

 

THỜI GIAN

 

 

NỘI DUNG

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

THỨ 2

NGÀY: 30/12

     

     -     Chào cờ.

     -     Dạy, học theo TKB.

     -     Sơ kết Liên tịch. (14h00’)

     -     Sơ kết Hội đồng Sư phạm. (15h30’)

 

BGH - Đoàn

GVBM

BGH - CĐ - Đoàn - VP

HĐSP

 

THỨ 3

NGÀY: 31/12

 

  • Sơ kết trường. (7h00’)

 

 

 

HĐSP - HS

 

 

THỨ 4

NGÀY: 01/01

 

  • Nghỉ Tết Dương lịch.

 

 

HĐSP - HS

 

 

 

THỨ 5

NGÀY: 02/01

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Buổi chiều dạy bù theo Kế hoạch của CM.

 

 

GVBM

GVBM

 

 

THỨ 6

NGÀY: 03/01

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

                     

GVBM

 

 

THỨ 7

NGÀY: 04/01

    

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

 

GVBM

 

 

CHỦ NHẬT

NGÀY: 05/01

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

            Hiệu trưởng  

                                                                                                           

 

 

 

    

                                                                                                          

                                                                                                                NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

 

Download file
Các tin khác

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 20

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 20

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 20

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 20

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 20

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 20