Kế hoạch

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 19

TRƯỜNG THPT ĐA KIA

 

 
 

 

 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 19

TỪ  24/12/ 2018  ĐẾN 30 /12/ 2018

 

 
 

 

 

 

 

THỜI GIAN

 

 

NỘI DUNG

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

THỨ 2

NGÀY: 24/12

     

     -     Chào cờ.

     -     Dạy, học theo TKB. Trả bài thi.

 

 

BGH – Đoàn 

GVBM

 

 

THỨ 3

NGÀY: 25/12

 

  • Dạy, học theo TKB. Trả bài thi.
  • Họp  Ban giám hiệu. (8h30’)

 

 

GVBM

BGH

 

THỨ 4

NGÀY: 26/12

 

  • Dạy, học theo TKB. Trả bài thi
  • Sơ kêt lớp (tiết 5)

 

 

GVBM

GVCN

 

 

THỨ 5

NGÀY: 27/12

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Sơ kết Tổ CM. (14h00’)

 

 

GVBM

Tổ CM

 

 

THỨ 6

NGÀY: 28/12

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Sơ kết Liên tịch, xét thi đua đợt I. (9h30’)
  • Sơ kết Hội đồng sư phạm. (14h00’)

 

                     

GVBM

BGH – CĐ – Đoàn

HĐSP

 

THỨ 7

NGÀY: 29/12

    

  • Sơ kết trường. (7h00’)

 

 

 

HĐSP - HS

 

 

CHỦ NHẬT

NGÀY: 30/12

 

 

Ghi chú: HĐSP và HS toàn trường nghỉ Tết dương lịch thứ 2 ngày 31/12/2018 và thứ 3 ngày 01/01/2019 thứ 4 dạy và học theo TKB.

 

HĐSP – HS

                                                                                                                 

            Hiệu trưởng  

                                                                                                           

 

 

 

    

                                                                                                          

                                                                                                                           NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

Download file
Các tin khác

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 19

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 19

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 19

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 19

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 19

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 19