Kế hoạch

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 19

TRƯỜNGTHPT ĐA KIA

 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 19

TỪ  04/ 01/ 2021  ĐẾN 10/01/ 2021

 

 
 

 

 

 

THỜI GIAN

 

 

NỘI DUNG

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

THỨ 2

NGÀY: 04/01

     

     -     Chào cờ.

     -     Dạy, học theo TKB.

 

 

BGH - Đoàn 

GVBM

 

THỨ 3

NGÀY: 05/01

 

 • Dạy, học theo TKB.

 

 

GVBM

 

 

 

THỨ 4

NGÀY: 06/01

 

 • Dạy, học theo TKB.
 • Hoàn thành điểm, đánh giá xếp loại học sinh.(11h)

 

 

GVBM

GVBM-GVCN

 

 

THỨ 5

NGÀY: 07/01

 

 • Dạy, học theo TKB.
 • Sơ kết lớp sau tiết cuối. (Sáng)
 • Sơ kết Tổ CM. (14h30’)

 

GVBM

GVCN

Tổ CM

 

THỨ 6

NGÀY: 08/01

 

 • Dạy, học theo TKB.

 

                     

GVBM

 

 

 

THỨ 7

NGÀY: 09/01

    

 • Dạy, học theo TKB.
 • Sơ kết Liên tịch, xét thi đua đợt I. (9h00’)
 • Họp Chi bộ. (14h00’)
 • Sơ kết Hội đồng sư phạm. (15h30’)

 

GVBM

BGH-CĐ-Đ-VP

Chi bộ

HĐSP

 

 

CHỦ NHẬT

NGÀY: 10/01

 

 

Ghi chú: Sơ kết toàn trường vào lúc 7h00’ ngày 11/01/2021.

 

HĐSP - HS

                                                                                                                 

            Hiệu trưởng  

                                                                                                           

 

 

 

    

                                                                                                          

                                                                                                                      NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

 

 

Download file
Các tin khác

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 19

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 19

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 19

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 19

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 19

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 19