Kế hoạch

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 19

TRƯỜNG THPT ĐA KIA

 

 
 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 19

TỪ  23/12/ 2019  ĐẾN 29 /12/ 2019

 

 
 

 

 

 

THỜI GIAN

 

 

NỘI DUNG

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

THỨ 2

NGÀY: 23/12

     

     -     Tư vấn tuyển sinh. (7h00’)

     -     Dạy, học theo TKB. Trả bài thi.

 

 

Theo kế hoạch

GVBM

 

 

THỨ 3

NGÀY: 24/12

 

  • Dạy, học theo TKB. Trả bài thi.

 

 

 

GVBM

 

 

THỨ 4

NGÀY: 25/12

 

  • Dạy, học theo TKB. Trả bài thi
  • Hoàn thành đánh giá xếp loại học sinh. (15h00’)

 

 

GVBM

GVCN

 

 

THỨ 5

NGÀY: 26/12

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Sơ kết lớp sau tiết cuối.
  • Sơ kết Tổ CM. (15h00’)

 

GVBM

GVCN

Tổ CM

 

THỨ 6

NGÀY: 27/12

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

                     

GVBM

 

 

THỨ 7

NGÀY: 28/12

    

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

 

GVBM

 

 

CHỦ NHẬT

NGÀY: 29/12

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

            Hiệu trưởng  

                                                                                                           

 

 

 

    

                                                                                                          

                                                                                                  NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

Download file
Các tin khác

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 19

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 19

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 19

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 19

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 19

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 19