Kế hoạch

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 18

TRƯỜNGTHPT ĐA KIA

 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 18

TỪ  28/ 12/ 2020  ĐẾN 03/01/ 2021

 

 
 

 

 

 

THỜI GIAN

 

 

NỘI DUNG

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

THỨ 2

NGÀY: 28/12

     

     -     Chào cờ.

     -     Kiểm tra cuối học kỳ theo lịch.

 

 

BGH - Đoàn 

HĐ Thi

 

THỨ 3

NGÀY: 29/12

 

  • Kiểm tra cuối học kỳ theo lịch.

 

 

HĐ Thi

 

 

 

THỨ 4

NGÀY: 30/12

 

  • Kiểm tra cuối học kỳ theo lịch.

 

 

HĐ Thi

 

 

 

THỨ 5

NGÀY: 31/12

 

  • Kiểm tra cuối học kỳ theo lịch.

 

 

 

HĐ Thi

 

 

 

THỨ 6

NGÀY: 01/01

 

  • Nghỉ Tết Dương lịch.

 

                     

HĐSP – HS

 

 

 

THỨ 7

NGÀY: 02/01

    

  • Chấm, trả bài. Lao động vệ sinh.

 

 

 

GVBM

 

 

CHỦ NHẬT

NGÀY: 03/01

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

            Hiệu trưởng  

                                                                                                           

 

 

 

    

                                                                                                          

                                                                                                                          NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

 

 

Download file
Các tin khác

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 18

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 18

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 18

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 18

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 18

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 18