Kế hoạch

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 15

TRƯỜNGTHPT ĐA KIA

 

 
 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 15

TỪ  07/ 12/ 2020  ĐẾN 13/12/ 2020

 

 
 

 

 

 

THỜI GIAN

 

 

NỘI DUNG

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

THỨ 2

NGÀY: 07/12

     

     -     Chào cờ. Tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường.

     -     Dạy, học theo TKB.

     -     Họp Liên tịch mở rộng. (9h30’)

     -     Họp Ban giám hiệu. (14h30’)

 

BGH - Đoàn 

 

GVBM

BGH-CĐ-Đ-TT,TP

Ban giám hiệu

 

THỨ 3

NGÀY: 08/12

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Kiểm điểm Đảng viên cuối năm. (7h15’)
  • Buổi chiều học sinh nghỉ học.

 

GVBM

Chi bộ

HS-GVBM

 

 

THỨ 4

NGÀY: 09/12

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

GVBM

 

 

 

THỨ 5

NGÀY: 10/12

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Họp CB, GV xin đi học Thạc sĩ. (8h30’)
  • Buổi chiều dạy, học theo TKB chiều thứ 3.

 

 

GVBM

BGH-VP-GV đi học

GVBM

 

THỨ 6

NGÀY: 11/12

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

                     

HĐSP

 

 

 

THỨ 7

NGÀY: 12/12

    

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

 

GVBM

 

 

CHỦ NHẬT

NGÀY: 13/12

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

            Hiệu trưởng  

                                                                                                           

 

 

 

    

                                                                                                          

                                                                                                                      NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

 

 

 

 

 

Download file
Các tin khác

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 15

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 15

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 15

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 15

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 15

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 15