Kế hoạch

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 14

TRƯỜNGTHPT ĐA KIA

 

 
 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 14

TỪ  18/ 11/ 2019  ĐẾN 24 /11/ 2019

 

 
 

 

 

 

THỜI GIAN

 

 

NỘI DUNG

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

THỨ 2

NGÀY: 18/11

     

     -     Chào cờ.

     -     Dạy, học theo TKB.

    

 

BGH – Đoàn

GVBM

 

THỨ 3

NGÀY: 19/11

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Họp Liên tịch. (8h30’)
  • Tổ chức Hội thi cắm hoa. (14h00’)

 

 

GVBM

BGH-CĐ-Đoàn-VP

Ban tổ chức

 

 

THỨ 4

NGÀY: 20/11

 

  • Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày 20/11. (7h00’)

 

 

 

HĐSP - HS

 

 

THỨ 5

NGÀY: 21/11

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Buổi chiều dạy, học TKB chiều thứ 3.

 

GVBM

GVBM

 

 

THỨ 6

NGÀY: 22/11

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

                     

GVBM

 

 

 

THỨ 7

NGÀY: 23/11

    

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

 

GVBM

 

 

CHỦ NHẬT

NGÀY: 24/11

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

            Hiệu trưởng  

                                                                                                           

 

 

 

    

                                                                                                          

                                                                                                  NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

 

 

Download file
Các tin khác

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 14

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 14

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 14

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 14

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 14

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 14