Kế hoạch

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 14

TRƯỜNGTHPT ĐA KIA

 

 
 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 14

TỪ  30/ 11/ 2020  ĐẾN 06/12/ 2020

 

 
 

 

 

 

THỜI GIAN

 

 

NỘI DUNG

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

THỨ 2

NGÀY: 30/11

     

     -     Chào cờ.

     -     Dạy, học theo TKB.

     -     Họp Ban giám hiệu. (9h30’)

 

BGH - Đoàn 

GVBM

Ban giám hiệu

 

 

THỨ 3

NGÀY: 01/12

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

GVBM

 

 

 

THỨ 4

NGÀY: 02/12

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Họp Hội đồng xét chế độ 116 cho HS. (9h30’)
  • Họp Chi bộ. (14h00’)
  • Họp Liên tịch. (15h00’)
  • Họp Hội đồng sư phạm. (15h30’)

 

GVBM

HĐ xét

Chi bộ

BGH-CĐ-Đ-VP

HĐSP

 

 

THỨ 5

NGÀY: 03/12

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Buổi chiều dạy, học theo TKB chiều thứ 4.

 

 

GVBM

GVBM

 

THỨ 6

NGÀY: 04/12

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

                     

HĐSP

 

 

 

THỨ 7

NGÀY: 05/12

    

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

 

GVBM

 

 

CHỦ NHẬT

NGÀY: 06/12

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

            Hiệu trưởng  

                                                                                                           

 

 

 

    

                                                                                                          

                                                                                                                          NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

 

Download file
Các tin khác

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 14

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 14

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 14

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 14

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 14

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 14