Kế hoạch

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 11

TRƯỜNGTHPT ĐA KIA

 

 
 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 11

TỪ  28/ 10/ 2019  ĐẾN 03 /11/ 2019

 

 
 

 

 

 

THỜI GIAN

 

 

NỘI DUNG

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

THỨ 2

NGÀY: 28/10

     

     -     Chào cờ.

     -     Dạy, học theo TKB.

    

 

BGH – Đoàn

GVBM

 

THỨ 3

NGÀY: 29/10

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Họp Hội đồng tự đánh giá. (15h30’)

 

 

GVBM

HĐ đánh giá

 

 

THỨ 4

NGÀY: 30/10

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Tham gia Hội trại tại huyện. (16h00’)

 

 

GVBM

Đoàn

 

THỨ 5

NGÀY: 31/10

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Sinh hoạt Tổ CM. (14h30’)

 

 

GVBM

Tổ CM

 

 

 

THỨ 6

NGÀY: 01/11

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

                     

GVBM

 

 

 

THỨ 7

NGÀY: 02/11

    

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

 

GVBM

 

 

CHỦ NHẬT

NGÀY: 03/11

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

            Hiệu trưởng  

                                                                                                           

 

 

 

    

                                                                                                          

                                                                                                  NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

Download file
Các tin khác

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 11

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 11

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 11

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 11

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 11

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 11