Kế hoạch

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 08

TRƯỜNGTHPT ĐA KIA

 

 
 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 08

TỪ  07/ 10/ 2019  ĐẾN 13 /10/ 2019

 

 
 

 

 

 

THỜI GIAN

 

 

NỘI DUNG

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

THỨ 2

NGÀY: 07/10

     

     -     Chào cờ.

     -     Dạy, học theo TKB.

     -     Họp Ban giám hiệu. (15h00’)

    

 

BGH – Đoàn

GVBM

Ban giám hiệu

 

THỨ 3

NGÀY: 08/10

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

GVBM

 

 

 

THỨ 4

NGÀY: 09/10

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Tiếp đoàn Kiểm tra Quân sự-Quốc phòng. (7h)

 

 

GVBM

BGH - BCHQS

 

 

THỨ 5

NGÀY: 10/10

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Ký kết giao ước Cụm thi đua số 02. (8h00’)

 

 

GVBM

Cụm thi đua số 02

 

 

 

THỨ 6

NGÀY: 11/10

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

                     

GVBM

 

 

 

THỨ 7

NGÀY: 12/10

    

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

 

GVBM

 

 

CHỦ NHẬT

NGÀY: 13/10

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

            Hiệu trưởng  

                                                                                                           

 

 

 

    

                                                                                                          

                                                                                                  NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

 

Download file
Các tin khác

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 08

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 08

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 08

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 08

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 08

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 08