Kế hoạch

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 08

TRƯỜNGTHPT ĐA KIA

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 08

TỪ  15/ 10/ 2020  ĐẾN 25/10/ 2020

 

 

 

 

THỜI GIAN

 

 

NỘI DUNG

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

THỨ 2

NGÀY: 19/10

     

     -     Chào cờ.

     -     Dạy, học theo TKB.

     -     Họp Ban giám hiệu. (14h30’)

    

 

BGH - Đoàn 

GVBM

Ban giám hiệu

 

THỨ 3

NGÀY: 20/10

 

  • Hội nghị Viên chức, Người lao động. (7h30’)
  • HS toàn trường nghỉ học.

 

VC, NLĐ

HS

 

 

THỨ 4

NGÀY: 21/10

 

  • Dạy, học theo TK

 

 

GVBM

 

 

 

THỨ 5

NGÀY: 22/10

 

  • Dạy, học theo TKB ngày thứ 3. (Sáng, chiều)

 

 

GVBM

 

 

 

THỨ 6

NGÀY: 23/10

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

                     

GVBM

 

 

 

THỨ 7

NGÀY: 24/10

    

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

 

GVBM

 

 

CHỦ NHẬT

NGÀY: 25/10

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

            Hiệu trưởng  

                                                                                                           

 

 

 

    

                                                                                                          

                                                                                                                     NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

 

Download file
Các tin khác

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 08

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 08

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 08

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 08

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 08

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 08