Kế hoạch

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 07

TRƯỜNGTHPT ĐA KIA

 

 
 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 07

TỪ  30/ 09/ 2019  ĐẾN 06 /10/ 2019

 

 
 

 

 

 

THỜI GIAN

 

 

NỘI DUNG

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

THỨ 2

NGÀY: 30/09

     

     -     Chào cờ.

     -     Dạy, học theo TKB.

    

 

BGH – Đoàn

GVBM

 

 

THỨ 3

NGÀY: 01/10

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

GVBM

 

 

 

THỨ 4

NGÀY: 02/10

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Hội nghị CB, CC, VC. (13h30’)

 

 

GVBM

Hội đồng sư phạm

 

THỨ 5

NGÀY: 03/10

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Buổi chiều dạy, học TKB thư 4.

 

 

GVBM

GBM

 

 

THỨ 6

NGÀY: 04/10

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Hoàn thiện phần mềm Vnedu.

 

                     

GVBM

CNTT, GVCN, GVBM

 

 

THỨ 7

NGÀY: 05/10

    

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

 

GVBM

 

 

CHỦ NHẬT

NGÀY: 06/10

 

 

  • Đại hội Đoàn trường. (7h00’)

 

Đoàn trường

                                                                                                                 

            Hiệu trưởng  

                                                                                                           

 

 

 

    

                                                                                                          

                                                                                                  NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

 

 

Download file
Các tin khác

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 07

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 07

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 07

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 07

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 07

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 07