Kế hoạch

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 07

TRƯỜNGTHPT ĐA KIA

 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 07

TỪ  12/ 10/ 2020  ĐẾN 18/10/ 2020

 

 

 

 

THỜI GIAN

 

 

NỘI DUNG

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

THỨ 2

NGÀY: 12/10

     

     -     Chào cờ.

     -     Dạy, học theo TKB.

    

 

BGH - Đoàn 

GVBM

 

THỨ 3

NGÀY: 13/10

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Ký giao ước thi đua khối. (8h00’-Trường THPT Lê Quý Đôn)

 

GVBM

BGH-CĐ-VP

 

 

THỨ 4

NGÀY: 14/10

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Buổi chiều nghỉ học thêm.

 

 

GVBM

GVBM

 

THỨ 5

NGÀY: 15/10

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

GVBM

 

 

 

THỨ 6

NGÀY: 16/10

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Buổi chiều dạy thêm tiết 2;3. (2 tiết)
  • Hội nghị CB, VC, NLĐ cấp tổ. (15h30’)

                     

GVBM

 GVBM

Tổ CM

 

THỨ 7

NGÀY: 17/10

    

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

 

GVBM

 

 

CHỦ NHẬT

NGÀY: 18/10

 

 

  • Đại hội Đại biểu Đoàn trường Nhiệm kỳ 2020-2021. (7h30’)

 

BCH Đoàn - Đại biểu được triệu tập

                                                                                                                 

            Hiệu trưởng  

                                                                                                           

 

 

 

    

                                                                                                          

                                                                                                                        NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

Download file
Các tin khác

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 07

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 07

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 07

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 07

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 07

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 07