Kế hoạch

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 05

TRƯỜNGTHPT ĐA KIA

 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 05

TỪ  28/ 09/ 2020  ĐẾN 04/10/ 2020

 

 

 

 

THỜI GIAN

 

 

NỘI DUNG

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

THỨ 2

NGÀY: 28/09

     

     -     Chào cờ. Tuyên truyền về An toàn giao thông và Phòng chống cháy nổ. (7h00’)

     -     Dạy, học theo TKB.

    

 

BGH - CA huyện - Đoàn  

GVBM

 

 

THỨ 3

NGÀY: 29/09

 

 • Dạy, học theo TKB.
 • Kiểm tra Công tác QS-QP 9 tháng đầu năm.

 

 

GVBM

BCH QS

 

 

THỨ 4

NGÀY: 30/09

 

 • Dạy, học theo TKB.
 • Sinh hoạt Tổ CM. (15h30’)
 • Tổ chức Trung thu theo KH. (16h30’)

 

GVBM

Tổ CM

BCH CĐ

 

THỨ 5

NGÀY: 01/10

 

 • Dạy, học theo TKB.
 • Đại hội trù bị Chi đoàn học sinh. (10h35’)
 • Buổi chiều dạy, học TKB thứ 4.

 

GVBM

GVCN – Chi đoàn

GVBM

 

THỨ 6

NGÀY: 02/10

 

 • Dạy, học theo TKB.

 

 

                     

GVBM

 

 

THỨ 7

NGÀY: 03/10

    

 • Dạy, học theo TKB.
 • Đại hội Chi đoàn học sinh.(9h35’)

 

GVBM

GVCN – Chi đoàn

 

 

CHỦ NHẬT

NGÀY: 04/10

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

            Hiệu trưởng  

                                                                                                           

 

 

 

    

                                                                                                          

                                                                                                                           NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

 

Download file
Các tin khác

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 05

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 05

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 05

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 05

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 05

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 05