Kế hoạch

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 03

TRƯỜNGTHPT ĐA KIA

 

 
 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 03

TỪ  02/ 09/ 2019  ĐẾN 08 /09/ 2019

 

 
 

 

 

 

THỜI GIAN

 

 

NỘI DUNG

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

THỨ 2

NGÀY: 02/09

     

     -     Nghỉ Lễ 2/9.

     -     

    

 

HĐSP

 

 

 

THỨ 3

NGÀY: 03/09

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

GVBM

 

 

 

THỨ 4

NGÀY: 04/09

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Họp Hội đồng sư phạm. (14h00’)

 

 

 

GVBM

HĐSP

 

THỨ 5

NGÀY: 05/09

 

  • Khai giảng năm học mới. (6h45’)
  • Dạy, học theo TKB.

 

HĐSP - HS

GVBM

 

 

THỨ 6

NGÀY: 06/09

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

                     

GVBM

 

 

 

THỨ 7

NGÀY: 07/09

    

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

 

GVBM

 

 

CHỦ NHẬT

NGÀY: 08/09

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

            Hiệu trưởng  

                                                                                                           

 

 

 

    

                                                                                                          

                                                                                                            NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

 

Download file
Các tin khác

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 03

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 03

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 03

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 03

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 03

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 03