Kế hoạch

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 02

TRƯỜNGTHPT ĐA KIA

 

 
   

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 02

TỪ  07/ 09/ 2020  ĐẾN 13 /09/ 2020

 

 
 

 

 

 

THỜI GIAN

 

 

NỘI DUNG

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

THỨ 2

NGÀY: 07/09

     

     -     Chào cờ.

     -     Dạy, học theo TKB.

     -     Họp Ban giám hiệu. (10h30’)

 

BGH – Đoàn  

GVBM

BGH

 

THỨ 3

NGÀY: 08/09

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

 

GVBM

 

 

 

THỨ 4

NGÀY: 09/09

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Buổi chiều dạy bù TKB sáng thứ 5.

 

 

GVBM

GVBM

 

THỨ 5

NGÀY: 10/09

 

  • Học Chính trị hè. (7h45’)

 

 

HĐSP

 

 

 

THỨ 6

NGÀY: 11/09

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

                     

GVBM

 

 

THỨ 7

NGÀY: 12/09

    

  • Dạy, học theo TKB.
  • Họp Hội đồng sư phạm. (14h00’)
  • Sinh hoạt Tổ CM. (15h30’)

 

GVBM

HĐSP

Tổ CM

 

 

CHỦ NHẬT

NGÀY: 13/09

 

 

  • Họp Cha mẹ học sinh. (8h30’)

 

BGH-GVCN-CMHS

                                                                                                                 

            Hiệu trưởng  

                                                                                                           

 

 

 

    

                                                                                                          

                                                                                                                       NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

Download file
Các tin khác

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 02

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 02

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 02

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 02

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 02

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 02