Kế hoạch

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 02

TRƯỜNGTHPT ĐA KIA

 

 
 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 02

TỪ  26/ 08/ 2019  ĐẾN 01 /09/ 2019

 

 
 

 

 

 

THỜI GIAN

 

 

NỘI DUNG

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

THỨ 2

NGÀY: 26/08

     

     -     Chào cờ.

     -     Dạy, học theo TKB.

    

 

BGH – ĐOÀN  

GVBM

 

 

THỨ 3

NGÀY: 27/08

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

GVBM

 

 

 

THỨ 4

NGÀY: 28/08

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

 

GVBM

 

 

THỨ 5

NGÀY: 29/08

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Thi học sinh giỏi vòng trường. (13h30’)
  • Sinh hoạt Tổ chuyên môn. (15h30’)

 

 

GVBM

HĐ Thi

Tổ CM

 

THỨ 6

NGÀY: 30/08

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

                     

GVBM

 

 

 

THỨ 7

NGÀY: 31/08

    

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

 

GVBM

 

 

CHỦ NHẬT

NGÀY: 01/09

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

            Hiệu trưởng  

                                                                                                           

 

 

 

 

                                                                                                                         NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

Download file
Các tin khác

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 02

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 02

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 02

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 02

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 02

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 02