Kế hoạch

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01

TRƯỜNGTHPT ĐA KIA

 

 
 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 01

TỪ  31/ 08/ 2020  ĐẾN 06 /09/ 2020

 

 
 

 

 

 

THỜI GIAN

 

 

NỘI DUNG

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

THỨ 2

NGÀY: 31/08

     

     -     Tập trung HS K11 đăng ký phân ban. (7h30’)

     -    

 

 

BGH – GVCN K11  

 

 

THỨ 3

NGÀY: 01/09

 

 • Tập trung HS K10. (7h30’)
 • Họp Ban giám hiệu. (9h00’)
 • Họp Chi bộ. (10h00’)
 • Họp Liên tịch. (13h30’)
 • Họp Tổ chuyên môn. (14h00’)
 • Họp Hội đồng sư phạm. (16h00’)

 

BGH-Giám thị, HSK10

Ban giám hiệu

Chi bộ

BGH-CĐ-Đoàn-VP

Tổ CM

HĐSP

 

 

THỨ 4

NGÀY: 02/09

 

 • Nghỉ Lễ Quốc khánh 02/09.

 

 

HĐSP - HS

 

 

THỨ 5

NGÀY: 03/09

 

 • Tập trung HS K11, K12 nhận lớp.
 • Tập dợt khai giảng theo kế hoạch. (7h30’)
 • Thi khảo sát Anh văn 10.

 

BGH – GVCN 11,12

BTC – Đoàn

HS K10-HĐ khảo sát

 

THỨ 6

NGÀY: 04/09

 

 • Tập dợt khai giảng. (7h00’)

 

 

                     

HS toàn trường – BTC – Đoàn – GVCN

 

 

THỨ 7

NGÀY: 05/09

    

 • Tổ chức Lễ khai giảng. (7h00’)

 

 

 

HĐSP - HS

 

 

CHỦ NHẬT

NGÀY: 06/09

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

            Hiệu trưởng  

                                                                                                           

 

 

 

    

                                                                                                          

                                                                                                                            NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

Download file
Các tin khác

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01