Kế hoạch

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01

TRƯỜNGTHPT ĐA KIA

 
   

 

 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 01

TỪ  19/ 08/ 2019  ĐẾN 25 /08/ 2019

 

 
 

 

 

 

 

THỜI GIAN

 

 

NỘI DUNG

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

THỨ 2

NGÀY: 19/08

     

     -     Chào cờ.

     -     Dạy, học theo TKB.

    

 

BGH – ĐOÀN  

GVBM

 

 

THỨ 3

NGÀY: 20/08

 

  • Dạy, học theo TKB.
  • Họp Ban giám hiệu. (8h30’)
  • Họp Chi bộ. (14h00)
  • Họp Liên tịch mở rộng. (15h00’)
  • Họp Hội đồng sư phạm. (15h30’)

 

GVBM

Ban giám hiệu

Chi bộ

BGH-CĐ-Đoàn-TT,TP

HĐSP

 

 

THỨ 4

NGÀY: 21/08

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

 

GVBM

 

 

THỨ 5

NGÀY: 22/08

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

 

GVBM

Tổ CM

 

THỨ 6

NGÀY: 23/08

 

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

                     

GVBM

 

 

 

THỨ 7

NGÀY: 24/08

    

  • Dạy, học theo TKB.

 

 

 

GVBM

 

 

CHỦ NHẬT

NGÀY: 25/08

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

            Hiệu trưởng  

                                                                                                           

 

 

 

    

                                                                                                          

                                                                                                                         NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

Download file
Các tin khác

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01